Pressmeddelande -

Sveriges mest XXXX XXXXXXXX ost

Sveriges enda ost från Boxholm, som tillverkas av Glada bonden mejeri, har förbjudits att använda sitt namn och behöver förändra etiketten på de ostar som säljs. Beslutet från Patent- och marknadsdomstolen är interimistiskt och gäller fram till slutlig bedömning om det är ost som tillverkas i Boxholm eller Östersund som får använda ortnamnet. För att tillmötesgå förbudet uppdaterar Glada bonden mejeri etiketten till XXXX XXXXXXXX ost.

Det nyligen tagna beslutet har inte mer än översiktligt tagit ställning till huvudfrågan om det är rimligt att en ost som flyttat tillverkningen till Östersund, och som samtidigt förändrats till recept, smak och konsistens, fortfarande kan använda ett varumärkesregistrerat geografiskt ortsnamn som Boxholm som namn på sin ost, och därmed blockera namnet för den ost som faktiskt tillverkas på samma traditionellt hantverksmässiga vis vid det tidigare mejeriet på orten, med Boxholmsostens genuina smaker.

”Vi respekterar självfallet Patent- och marknadsdomstolens beslut, men vi menar att det inte är rätt att förbjuda försäljningen av osten fram till huvudförhandlingen, med mindre än att man tittar på hela frågan”, säger Glada bondens ordförande Anders Birgersson. "Därför har vi begärt provningstillstånd i Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt.”


I avvaktan på beslut om prövningstillstånd gör Glada bonden mejeri nödvändiga förändringar på etikletten, för att kunna fortsatt tillhandahålla ost till butiker och konsumenter.

"Konsumenterna vill ha ost från Boxholm, som smakar som ost från Boxholm ska göra. I den delen har vår lansering såhär långt gått mycket bra. Det här förbudet ställer såklart till det i kommunikationen”, säger Anders Birgersson. ”Att inte få benämna osten med sitt riktiga namn är ju inte klokt, så vi gör det vi måste och kallar den fortsatt för XXXX XXXXXXX. Det kommer den heta i väntan på besked om vad Sveriges enda ost från Boxholm ska ha för namn."

Redan sålda ostar till butik har den tidigare etiketten. XXXX XXXXXXXX ost beräknas komma ut till försäljning i butikerna inom de närmaste veckorna.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Företagsinformation

Kategorier

  • produktnyhet
  • gräddost
  • marknadsdomstolen
  • hårdost
  • patent
  • varumärke
  • boxholm
  • lansering
  • ursprungsmärkning

Växtkraftiga produkter från Sveriges glada bönder

Glada bonden är en kraftfull allians av och med svenska mjölkproducenter, som driver tillverkningen som ett steg i att utveckla den svenska mejerimarknaden. Avsikten är att skapa en fungerande råvarumarknad för Sveriges mjölkbönder och utöka produktionen, också med färskvaror. Det skapar livskraft, ger långsiktiga förutsättningar för att arbeta med hög kvalitet genom hela produktionskedjan och utvecklar en inhemsk försörjning av livsmedel.

Den korta vägen från produktion till bord ger större flexibilitet och stabilitet. Det betyder bättre produkter som är enklare att förstå varifrån de kommer och vilken nytta de gör — närmare producerade, till rätt pris, färska och goda.

Glada bonden vill värna och utveckla den svenska ostkulturen. Att välja ost från Boxholm och Glada bonden mejeri är att göra just det — till gagn för bönder, handlare och konsumenter.

Kontakter

Anders Birgersson

Presskontakt Ordförande Glada bonden 0733603054

Relaterat innehåll