Gå direkt till innehåll
Svea hovrätt beviljar prövningstillstånd för Glada bonden

Pressmeddelande -

Svea hovrätt beviljar prövningstillstånd för Glada bonden

Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt meddelar prövningstillstånd för Glada bonden mejeris ansökan om överprövning av Patent- och marknadsdomstolens beslut om interimistiskt förbud för ordalydelser på etikett.

"Nu ser vi fram emot deras bedömning, som jag förstår kommer vara bredare och ta större hänsyn till den större frågan om det vilseledande i att flytta ett ortsnamn och skapa en blockering för osttillverkningen i Boxholm. Vi hyser gott hopp", säger Glada bondens ordförande Anders Birgersson. 

Ämnen

Kategorier


Växtkraftiga produkter från Sveriges glada bönder

Glada bonden är en kraftfull allians av och med svenska mjölkproducenter, som driver tillverkningen som ett steg i att utveckla den svenska mejerimarknaden. Avsikten är att skapa en fungerande råvarumarknad för Sveriges mjölkbönder och utöka produktionen, också med färskvaror. Det skapar livskraft, ger långsiktiga förutsättningar för att arbeta med hög kvalitet genom hela produktionskedjan och utvecklar en inhemsk försörjning av livsmedel.

Den korta vägen från produktion till bord ger större flexibilitet och stabilitet. Det betyder bättre produkter som är enklare att förstå varifrån de kommer och vilken nytta de gör — närmare producerade, till rätt pris, färska och goda.

Glada bonden vill värna och utveckla den svenska ostkulturen. Att välja ost från Boxholm och Glada bonden mejeri är att göra just det — till gagn för bönder, handlare och konsumenter.

Kontakter

Anders Birgersson

Anders Birgersson

Presskontakt Ordförande Glada bonden 0733603054

Relaterat innehåll

Växtkraftiga produkter från Sveriges glada bönder

Glada bonden är en kraftfull allians av och med svenska mjölkproducenter, som driver tillverkningen vid Glada bonden mejeri som ett steg i att utveckla den svenska mejerimarknaden. Avsikten är att utöka produktionen, också med färskvaror. Målet är att skapa en fungerande råvarumarknad för Sveriges mjölkbönder – livskraft och långsiktiga förutsättningar att arbeta med hög kvalitet genom hela produktionskedjan – och utveckla en inhemsk försörjning av livsmedel.

Glada bonden mejeri