Gå direkt till innehåll
Digital strategi som inkluderar fortbildning skapar mervärde för lärarna i Skellefteå

Nyhet -

Digital strategi som inkluderar fortbildning skapar mervärde för lärarna i Skellefteå

Distansundervisningen på landets gymnasieskolor har bidragit till att fler gymnasieskolor idag använder digitala läromedel. I Skellefteå kommun har man förutom att erbjuda digitala läromedel satsat på en smidig implementering och fortbildning för att skapa mervärde i digitaliseringsprocessen.

– Jag ser ingen väg tillbaka till en undervisning med bara analoga läromedel, fördelarna är så övervägande med digitala läromedel. Men det är enormt viktigt att också planera för ett digitalt arbetssätt. Om man bara ser digitala läromedel som en ersättning till fysiska böcker och lämnar eleverna vind för våg så sker ingen utveckling, snarare tvärt om, säger David Fahlesson.

David Fahlesson är IT-pedagog i Skellefteå. Hans roll är att stötta både elever och lärare i användandet av digitala verktyg, både med ren support men också med mer övergripande pedagogisk utveckling och fortbildning.

Kommunen ökat tillgänglighet för eleverna
Skellefteå kommun har sedan flera år erbjudit alla elever och lärare på kommunens gymnasieskolor digitala läromedel i så många ämnen som det är möjligt.

– För mig som IT-pedagog har det framförallt handlat om att öka tillgängligheten för elever, framför allt att kunna utnyttja de många funktioner som finns i de digitala läromedlen som underlättar elevernas inlärning, säger David.

– För många elever har det tidigare känts utpekande när man gjort anpassningar i läromedlet men med digitala läromedel, som vi lär alla elever att använda, upplever de inte det som utpekande, fortsätter han.

Fortbildning viktig del
En viktig del i kommunens utvecklingsarbete kring den digitala strategin har också varit fortbildning. För ett par veckor sedan hade Gleerups en uppskattad digital fortbildning för hundratalet lärare om "Perspektiv på digital läsning".

– En mycket givande föreläsning som belyste utmaningar som faktiskt finns med digital läsning och påminde oss om att allt inte är svar eller vitt. Det handlar om att använda sig av de lässtrategier som många av oss redan kan. Vi behöver dock bli bättre på att hjälpa eleverna att använda dem, vilket vi i digitala läromedel har många användbara verktyg till vårt förfogande, säger David.

– Vi önskar att kunna genomföra den här utbildningen regelbundet och speciellt för grundskolelärarna som har påbörjat arbetet med digitala läromedel, säger Tommy Lindmark, IT-strateg på utbildningsförvaltningen.

Ställs andra krav på att läsa och förstå text
Tommy Lindmark har en bakgrund som rektor på Anderstorpsgymnasiet och har varit en av dem som drivit digitaliseringen på gymnasiet och vuxenutbildningen i kommunen under de senaste 7-8 åren.

– I ett förändrat samhälle där digitaliseringen ökar kommer det ställas andra krav på att läsa och förstå texter. Text kommer att läsas på skärm i huvudsak. Vi vet att förändringsarbete tar tid där utmaningar är teknik, ekonomi och utbildning. Vi har nu ca 60–70% av personalen som använder digitala läromedel, men vi måste bli bättre, säger Tommy.

Automatiserade processer sänker trösklar
Kommunens digitala strategi har haft fokus på att bygga en stabil grund med bra infrastruktur, fortbildning och enkla automatiserade processer. Lärarna på gymnasiet har fått tillgång till alla digitala läromedel genom SSO (Single Sign On).

– Här jobbade vi med att sänka tröskeln så att det skulle vara lätt för den enskilde läraren att börja använda digitala läromedel. Bland annat genom att använda oss av en SSO-inloggning så att lärare och elever inte behöver hålla reda på flera olika användarnamn och lösenord, säger David.

– Det tillsammans med automatskapade undervisningsgrupper tog bort en stor del av den enskilde lärarens administration och frigjorde tid som istället kunde ägnas åt riktiga läraruppgifter, avslutar David.

Ämnen

Kontakter

Charlotta Lindkvist

Charlotta Lindkvist

Presskontakt Kommunikatör 040-209825

Steget före sedan 1826

Med 200 års erfarenhet av att ge lärare stöd och inspiration skulle vi kunna luta oss tillbaka. Men vi gör tvärtom, det har vi alltid gjort. På Gleerups är vi ständigt nyfikna på nästa steg inom lärandet. Sida vid sida med läraren i undervisningen och drivna av att göra bättre och mer av det som hjälper elever till mer kunskap. Mer av engagerad pedagogik och tryggt kunskapsinnehåll, mer av kvalitet och tillgänglighet. Med Gleerups tryckta och digitala läromedel av hög kvalitet vill vi bidra till framgångsrikt lärande i skolan.

Vi erbjuder även ett brett utbud av aktuell kurslitteratur för universitet och högskola. Våra författare är verksamma universitetslärare och alla kursböcker har forskningsanknytning.
www.gleerups.se