Gå direkt till innehåll
Digitala läromedel ger struktur och flexibilitet till distansundervisningen

Nyhet -

Digitala läromedel ger struktur och flexibilitet till distansundervisningen

Vi befinner oss i ett ytterst ovanligt läge – i världen, i Sverige och i skolan. När många elever runt om i landet behöver ta del av sin skolundervisning på distans aktualiseras vikten av tillgång till kvalitativa, strukturerade och flexibla läromedel i undervisningen.

Behovet av tillgängliga, strukturerade och pedagogiskt framtagna läromedel har alltid varit stort. Men i samband med omställningen till distansundervisning på grund av Coronavisrusets spridning blev behovet av tillgängliga läromedel för alla ännu större, synligt och akut.

Här får du tips på hur Gleerups digitala läromedel ger dig förutsättningar att vara både strukturerad och flexibel i din undervisning.

Gleerups digitala läromedlet ger struktur
Tydlighet och struktur är framgångsfaktorer för all undervisning. Lika viktigt är det med långsiktighet i lektionsplanering och att innehållet i undervisningen uppfyller de mål och krav som läroplan och kursplaner anger.

Att utgå från ett gediget läromedel gynnar såväl rutinerade lärare som nyexaminerade, om än på olika sätt. I tider där många lärare tvingas stanna hemma och timvikarier eller obehöriga lärare istället ska undervisa ger ett strukturerat läromedel en trygghet för att undervisningen har rätt innehåll på både lång och kort sikt.

1. Anpassade till centralt innehåll, kursplaner och kunskapskrav
Du som lärare kan känna dig trygg med att Gleerups digitala läromedel är granskade, kvalitetssäkrade och anpassade till centralt innehåll, kursplaner och kunskapskrav. Med det som ryggrad är det digitala läromedlet en bra bas med relevant ämnesinnehåll, struktur, röd tråd och progression över tid.

2. Fylligt lärarmaterial – en mängd varianter av stöd för undervisningen.
För dig som lärare ger det inbyggda lärarmaterialet pedagogiskt stöd och tips hela vägen och frigör därmed värdefull tid. I resultatvisningen i Gleerups digitala läromedel är det enkelt för dig som lärare att följa såväl klassens som varje elevs utveckling.

3. Lär eleverna använda studieteknik
Att läsa för att lära är en aktiv process. För att djupläsa krävs studieteknik och möjlighet att vara aktiv i texten, både för att sakta ner läsningen och för att kunna reflektera. I Gleerups digitala läromedel finns flera funktioner hjälper dina elever att utveckla sin studieteknik. Till skillnad från ett lånat tryckt material tillåter det digitala läromedlet en aktiv studieteknik: Att stryka under viktig fakta, att slå upp och anteckna svåra begrepp, att sammanfatta och återberätta med egna ord eller att lägga till egna tankar.

Så markerar och kommenterar du i Gleerups digitala läromedel

Så använder du anteckningar i Gleerups digitala läromedel

Gleerups digitala läromedel ger flexibilitet
Lika viktigt som struktur och progression är förstås vikten av att innehållet i läromedlet är tillgängligt.

Uppgifter och lärarhandledning kan ge pedagogiska tips, men magin i själva lärandet, i pedagogiken, den står självklart du som lärare för i just ditt klassrum. Läraren är den viktigaste förutsättningen för elevernas lärande. Just därför måste ett digitalt läromedel också vara flexibelt.

1. Bygg ut ditt läromedel och arbeta ämnesövergripande
Det digitala läromedlet bygger på en röd tråd, men ibland önskar du som lärare kanske en annan ordningsföljd? Med Gleerups planeringsverktyg kan du enkelt “möblera om” elevernas studieväg. Du kan snabbt skapa teman och ämnesövergripande planeringar direkt i de digitala läromedlen med material från flera olika läromedel. Du kan själv lägga till material genom tilläggsfunktionen i varje artikel i läromedlet. Här har du dessutom en unik möjlighet att individualisera arbetet genom att ge en begränsad uppgift till de elever som behöver det, eller att ge en extra utmaning för de elever som snabbt vill utvecklas vidare.

Möjligheten att enkelt dela planeringen med kollegor främjar det kollegiala lärandet och ökar också samsyn, samplanering och sambedömning.

Så använder du Gleerups planeringsverktyg

Lägg till och dela eget material i Gleerups digitala läromedel

2. Jobba smart med djuplänkar
Med djuplänksfunktionen fungerar Gleerups digitala läromedel helt sömlöst mot vilken annan planeringyta som helst som du använder på din skola, oavsett om det är Google Classroom, MS Teams eller annan lärportal. Det gör både planering och skolarbete flexibelt och strukturerat.

Så använder du djuplänkar i Gleerups digitala läromedel

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Charlotta Lindkvist

Charlotta Lindkvist

Presskontakt Kommunikatör 040-209825

Relaterat innehåll

Hjälp och stöd för att undervisa på distans – Gleerups distansguide

Hjälp och stöd för att undervisa på distans – Gleerups distansguide

Det råder hög smittspridningsrisk och landets gymnasieskolor rekommenderas att hålla stängt. Det innnebär att många lärare och elever behöver stanna hemma från skolan. Lärare behöver förbereda sig för att kunna bedriva undervisning på distans. Många skolor har redan möjlighet till en flexibel undervisning med hjälp av digitala läromedel. Vi har samlat hjälp och tips för distansundervisning.

Steget före sedan 1826

Med 200 års erfarenhet av att ge lärare stöd och inspiration skulle vi kunna luta oss tillbaka. Men vi gör tvärtom, det har vi alltid gjort. På Gleerups är vi ständigt nyfikna på nästa steg inom lärandet. Sida vid sida med läraren i undervisningen och drivna av att göra bättre och mer av det som hjälper elever till mer kunskap. Mer av engagerad pedagogik och tryggt kunskapsinnehåll, mer av kvalitet och tillgänglighet. Med Gleerups tryckta och digitala läromedel av hög kvalitet vill vi bidra till framgångsrikt lärande i skolan.

Vi erbjuder även ett brett utbud av aktuell kurslitteratur för universitet och högskola. Våra författare är verksamma universitetslärare och alla kursböcker har forskningsanknytning.
www.gleerups.se