Gå direkt till innehåll
Ingen elev ska behöva köra fast med Prefix Matematik 1a

Nyhet -

Ingen elev ska behöva köra fast med Prefix Matematik 1a

Nu finns ett digitalt matematikläromedel för gymnasiet utvecklat av en speciallärare. Med målsättningen att ingen elev någonsin ska behöva köra fast under sina matematikstudier, har Daniel Nilsson, legitimerad speciallärare inom matematik, utvecklat nya Prefix Matematik 1a.

Daniel är legitimerad speciallärare inom matematik, matematiklärare och nu aktuell som författare till Prefix Matematik 1a. Daniel har även byggt upp en egna hemsida www.dalles-matte.se som många elever har stor nytta av i sina matematikstudier. 

Ingen elev ska behöva köra fast!
2018 tilldelades Daniel Guldäpplets andrapris som delas ut varje år av stiftelsen DIU. En del av det arbete han blivit prisad för har han nu arbetat in i det digitala läromedlet Prefix Matematik 1a.

– Mitt mål är att eleverna aldrig ska behöva kör fast på något inom matematiken utan hela tiden kunna få hjälp av det digitala, berättar Daniel.

Alla elever ska kunna hitta en väg att för att ta hjälp. Eleverna ska kunna ta hjälp av digitala inspelningar till väldigt mycket, inte enbart teoretiska genomgångar utan även som lösningsförslag till uppgifter och exempeluppgifter som finns i läromedlet.

– Eleverna kan se inspelningarna hur många gånger som helst och behöver inte vänta på din hjälp utan har hela tiden ett sätt att ta sig vidare på egen hand, säger Daniel.

Innehåll utvecklat utifrån ett speciallärarperspektiv
Daniel har i sitt arbete med läromedlet strävat efter att både få med ett speciallärarperspektiv men också utveckla ett läromedel med tillräckligt utmanande uppgifter för de elever som behöver detta.

– Som speciallärare vet jag att en del elever har mera mängdträning på en och samma sak för att hitta mönster och samband innan man går vidare till nästa moment. Detta finns till många delar i Prefix Matematik 1a, berättar han.

– Det finns också möjlighet till kreativitet då varje område börjar med att eleverna ska få konstruera egna uppgifter utifrån det område man ska jobba med. Här finns det inga gränser utan eleverna ska få använda all sin fantasi för att göra bra uppgifter som sedan läraren kan använda i sin undervisning, säger Daniel.

Börja kursen med kartläggning och studieteknik
I Prefix Matematik 1a finns material som hjälper läraren att kartlägga elevernas kunskaper och erfarenheter av matematiken från grundskolan.

– Innan dina elever börjar med kursen fyller de i en enkät där de får möjlighet att berätta om sina tidigare erfarenheter om matematiken. Ett utmärkt kartläggningsunderlag för dig, berättar Daniel.

Det finns även en fördjupad elevintervju att använda som kan ge viktig information om vilka svårigheterna eleven har och hur man kan jobba vidare.

– Dessutom hittar du i Prefix Matematik 1a 13 användbara tips som eleverna kan använda sig av för att förbättra sin studieteknik, säger Daniel.

Uppgifter på rätt nivå
I Prefix Matematik 1a finns uppgifter på olika nivåer. Ofta finns det tre nivåer av uppgifter att välja på.

– Är det någon elev som tycker att det är svårt att lösa uppgifterna kan man använda sig av stödfrågor. Efter det kan man fortsätta göra "mängdträning" innan man gör uppgifter på den nivå man befinner sig. Eleven får då träna på strategier för att sedan kunna lösa uppgifterna, säger Daniel.

– För elever som behöver mer utmanande uppgifter passar nivå 3. I lärarmaterialet finns också större uppgifter att träna på, avslutar Daniel.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Charlotta Lindkvist

Charlotta Lindkvist

Presskontakt Kommunikatör 040-209825

Steget före sedan 1826

Med 200 års erfarenhet av att ge lärare stöd och inspiration skulle vi kunna luta oss tillbaka. Men vi gör tvärtom, det har vi alltid gjort. På Gleerups är vi ständigt nyfikna på nästa steg inom lärandet. Sida vid sida med läraren i undervisningen och drivna av att göra bättre och mer av det som hjälper elever till mer kunskap. Mer av engagerad pedagogik och tryggt kunskapsinnehåll, mer av kvalitet och tillgänglighet. Med Gleerups tryckta och digitala läromedel av hög kvalitet vill vi bidra till framgångsrikt lärande i skolan.

Vi erbjuder även ett brett utbud av aktuell kurslitteratur för universitet och högskola. Våra författare är verksamma universitetslärare och alla kursböcker har forskningsanknytning.
www.gleerups.se