Gå direkt till innehåll
Mot Lgr22 – har du koll på förändringarna?

Nyhet -

Mot Lgr22 – har du koll på förändringarna?

De ändrade läroplanerna och kursplanerna i grundskolan börjar gälla höstterminen 2022. Har du koll på vad förändringarna innebär? Hur påverkas dina läromedel? Möt Gleerups läromedelsutvecklare Erik Rönningberg och Niclas Ekelund om förändringarna som kommer.

Med Lgr22 får du som lärare bättre verktyg för ditt arbete. I syftestexten betonas fakta och förståelse. Det centrala innehållet är anpassat i omfattning, konkretion och progression, och kunskapskraven är mindre detaljerade.

Många skolor är redan igång med implementeringsarbetet av nya Lgr22 och frågor kring vad som händer med styrdokument och hur det påverkar undervisningen. Förändringarna i kursplanerna påverkar förstås också läromedlen. Gleerups har följt Skolverkets arbete med Lgr22 och alla läromedel justeras eller görs om för att följa de nya kursplanerna.

Dialog med Skolverket
– På redaktionen har vi sedan en lång tid jobbat med förändringarna. Vi var med i ett tidigt skede då alla förlag blev inbjudna till Skolverket och fick en egen dragning, säger Erik Rönningberg, läromedelsutvecklare i svenska och SO, åk 4-6.

– Det är första gången vi haft ett så nära samarbete med Skolverket och det har inneburit att vi har hunnit fundera en hel del kring förändringarna och vilka ändringar som behöver göras i våra läromedel, säger Niclas Ekelund, läromedelsutvecklare i matematik, NO och teknik, åk 7-9.

Helt nytt läromedel i historia
I SO 4-6 sker en hel del förändringar i kursplanerna som innebär att läromedlen justeras med nya kapitel.

– I historia påverkar förändringarna så mycket att vi väljer göra helt nytt läromedel. Bland annat svänger fokus mot svensk historia och då krävs stora förändringar, säger Erik.

Passar på att göra förbättringar
För ämnena matematik, fysik, kemi och biologi 7-9 är inte ändringarna så revolutionerande.

– Till hösten vill vi ändå passa på att göra förbättringar i läromedlen och framförallt handlar det då om struktur i innehåll. Vissa områden är nedflyttade till mellanstadiet i nya Lgr22. Men vi kommer kommer ändå låta de bitarna finnas kvar så att man kan välja om och när man vill arbeta med dem, säger Niclas.

– En stor del av vårt jobb är att vi diskuterar fram och tillbaka och gör avvägningar vad gäller undervisningstradition och förändringar i kursplanen. Vi försöker alltid hitta en väg där nya förändringar och tradition i skolans undervisning kan mötas, säger Erik.

Stort fokus på fakta och förståelse
I Lgr22 lyfts ämnets karaktär. Syfte och centralt innehåll får tydligare fokus i undervisningen med större betoning på fakta och förståelse.

– Här tycker vi att vi är väl förberedda eftersom Gleerups läromedel har stort fokus på fakta och förståelse från början. Vi fyller nu på med mer fakta betonade frågor, säger Niclas.

– Min personliga uppfattning är att det är bra förändringar vad gäller för SO 4-6 som kommer uppskattas av lärarna och i slutändan även av eleverna med färre kunskapskrav som blir enklare att koppla till centrala innehållet, avslutar Erik.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Charlotta Lindkvist

Charlotta Lindkvist

Presskontakt Kommunikatör 040-209825

Steget före sedan 1826

Med 200 års erfarenhet av att ge lärare stöd och inspiration skulle vi kunna luta oss tillbaka. Men vi gör tvärtom, det har vi alltid gjort. På Gleerups är vi ständigt nyfikna på nästa steg inom lärandet. Sida vid sida med läraren i undervisningen och drivna av att göra bättre och mer av det som hjälper elever till mer kunskap. Mer av engagerad pedagogik och tryggt kunskapsinnehåll, mer av kvalitet och tillgänglighet. Med Gleerups tryckta och digitala läromedel av hög kvalitet vill vi bidra till framgångsrikt lärande i skolan.

Vi erbjuder även ett brett utbud av aktuell kurslitteratur för universitet och högskola. Våra författare är verksamma universitetslärare och alla kursböcker har forskningsanknytning.
www.gleerups.se