Gå direkt till innehåll
Smidig åtkomst till digitala läromedel allt viktigare

Nyhet -

Smidig åtkomst till digitala läromedel allt viktigare

När allt fler läromedel är digitala blir det allt viktigare att kunna skapa en sammanhängande digital lärmiljö där de digitala läromedlen är lätta att nå. Många skolor upptäcker nu fördelarna med en integration, där man kopplar ihop Gleerups digitala läromedel med skolans befintliga IT-system. Framförallt har nya tjänsten Skolsynk ökat under hösten.

Allt fler skolor har fått upp ögonen för Skolsynk, som innebär en automatiserad inloggning för sömlös tillgång till digitala läromedel.

Skolsynk för Google och Microsoft
Till en början lanserades Skolsynk för Google och inför höstterminen lanserades också Skolsynk för Microsoft som är ett samarbete mellan flera läromedelsleverantörer utöver Gleerups.

– Med Skolsynk kan man synka data från G Suite respektive Microsoft School Data Sync. Det är enkla lösningar som snabbt går att sätta upp och därför blivit populära. Just nu har vi 25 skolhuvudmän som synkar data med Skolsynk för Google, säger Hans Ekdahl, teknisk projektledare för digitala läromedel, Gleerups.

Skolsynk hjälper dessutom skolhuvudmän och leverantörer att leva upp till kraven i dataförordningen GDPR. Det blir enkelt att se vilken data som delas med vem och dessutom enkelt att hantera och radera data. Skolsynk är helt kostnadsfritt att använda för Sveriges skolor.

Utvecklar kundintergation
I sin roll som integrationsansvarig på Gleerups planerar Hans utvecklingsarbetet för en kundintegration.

– Vi inleder alltid med en diskussion med kunden om vilken lösning som passar bäst. Sedan startar ett gemensamt projekt med tekniker hos kommunen eller skolan och Gleerups, säger Hans.

Smidig process i Luleå kommun
En bit in på läsåret hörde Luleå kommun av sig och ville sätta igång en Skolfederationsintegration. Från ett inledande möte, fixades tekniken från Luleås sida på ett par dagar. En vecka efter det inledande mötet var allt på plats och användes av alla användare.

– Luleå skötte det exemplariskt med full koll på tekniken och framförallt att hade de väldigt bra kontakt med verksamheten och var noga med att gå ut med tydlig och relevant information, säger Hans.

Arbetar bort trösklar
– Det jag tycker är allra roligast i mitt jobb med kundintegrationer, är att arbeta bort trösklar och problem och göra allting smidigare. Vi kommer fortsätta arbeta för att kundintegrationer ska fungera ännu enklare, säger Hans.

Fördelar med integrationer
Hans ser många fördelar för en skola att sätta upp en integration där Gleerups digitala läromedel blir en naturlig del i skolans befintliga digitala system.

– Med kontoprovisionering och Single Sign On (SSO) skapas en helhet för användaren. Lärare slipper hanteringen med elevernas konton och kan fokusera på det pedagogiska uppdraget. Huvudmannen får kontroll över de personuppgifter som finns hos Gleerups, avslutar Hans.

Hur förklarar man en integration?
– En systemintegration är när två system kan utbyta data mellan varandra. I det här fallet handlar en kundintegration om att skicka kontodata från skolhuvudmannens system till Gleerups portal. När Gleerups får skoldatan så kan vi skapa upp användarna i Gleerups portal automatiskt. Ofta ingår även Single Sign On (SSO) när vi sätter upp en kundintegration.

Läs mer om Gleerups digitala läromedel och integration 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Charlotta Lindkvist

Charlotta Lindkvist

Presskontakt Kommunikatör 040-209825

Relaterat innehåll

Steget före sedan 1826

Med 200 års erfarenhet av att ge lärare stöd och inspiration skulle vi kunna luta oss tillbaka. Men vi gör tvärtom, det har vi alltid gjort. På Gleerups är vi ständigt nyfikna på nästa steg inom lärandet. Sida vid sida med läraren i undervisningen och drivna av att göra bättre och mer av det som hjälper elever till mer kunskap. Mer av engagerad pedagogik och tryggt kunskapsinnehåll, mer av kvalitet och tillgänglighet. Med Gleerups tryckta och digitala läromedel av hög kvalitet vill vi bidra till framgångsrikt lärande i skolan.

Vi erbjuder även ett brett utbud av aktuell kurslitteratur för universitet och högskola. Våra författare är verksamma universitetslärare och alla kursböcker har forskningsanknytning.
www.gleerups.se