Gå direkt till innehåll
Årets finalister utsedda till lärarpriset Guldäpplet 2021

Pressmeddelande -

Årets finalister utsedda till lärarpriset Guldäpplet 2021


Ett hundratal lärare har nominerats till 20-årsjubilerande lärarpriset Guldäpplet. Bland dessa har 
juryn utsett årets tre finalister, som idag presenterades i samband med ett digitalt event. Grattis till Helen Larsson, Karolin Wagner och Ulrica Elisson Grane.

– Årets finalister är tre lärare som bryter ny mark och utvidgar professionens gränser. De visar hur digitalt kompetenta lärare kan vara drivande i att förnya undervisning och lärande och samtidigt bidra till utvecklingen av hela skolan. De visar också mycket konkret på hur de med användning av digitala arbetsformer på ett innovativt sätt kan ge alla sina elever, oavsett förutsättningar, möjlighet att lyckas, säger Peter Becker, stiftelsen DIU, ordförande i Guldäpplets jury.

Till årets finalister till lärarpriset Guldäpplet har juryn utsett:

Helen Larsson, speciallärare på Rosenlundsskolan (grundsärskola) F-6, och it-pedagog på skolan, Jönköping. Med sitt "digiloga" arbete, analogt såväl som digitalt, utvecklar Helen undervisningen för att ge alla elever möjlighet att nå målen. Hon ger eleverna en verktygslåda av stödfunktioner där eleverna väljer de stöd de behöver - på så vis skapas normen att alla är olika, och att det är helt okej. För kollegorna startade Helen sin "IT-terapi" där kollegorna kan utbyta erfarenheter och få hjälp med frågor och problem kring digitala verktyg. Aktiv även i det kollegiala samarbetet på sin arbetsplats och i kommunala nätverk bidrar Helen starkt i vida kretsar till att utveckla både arbetssätt och nya tänkesätt.

Karolin Wagner, slöjdlärare, PeterSvenskolan Landskrona. Karolin möter eleverna i deras vardag, hittar elevernas intresse och bygger vidare på detta när hon skapar uppgifter som eleverna arbetar med i slöjden. Att arbeta digitalt med eleverna blir naturligt för Karolin, undervisningen blir mer varierad och hon möter eleverna i deras element. De digitala hjälpmedlen bidrar till att fler elever når målen och kan visa sina arbetsresultat på olika sätt. Ämnesövergripande samarbeten med kollegorna ger eleverna en helhetssyn och insikt i att ämnena i skolan hör ihop, även i livet och samhället utanför skolan. Karolin inspirerar kollegor i när och fjärran att arbeta både digitalt och ämnesövergripande.

Ulrica Elisson Grane, lärare på Ullvi skola i Leksand och digitaliseringsutvecklare. I fokus för Ulrica är att skapa en stödjande, tillgänglig och motiverande lärmiljö. I hennes klassrum är både miljö och undervisning genomtänkt i varje detalj och digitala verktyg och kompensatoriska hjälpmedel finns tillgängliga för alla som behöver det. Hon skapar en undervisning tillgänglig för alla, på lika villkor. Ulrica är en oförtröttlig inspiratör, digitaliseringsutvecklare och skapare av material som hon delar med sig av till andra genom workshops, föreläsningar och sociala medier. Ulrica får mycket energi av utbytet med kollegor över hela landet och möter ett starkt gensvar även nationellt.

Prisutdelning och Guldäpplets dag
Den slutliga vinnaren av lärarpriset Guldäpplet 2021 presenteras torsdagen den 28 oktober på Guldäpplets dag, i Stockholm, och on-line. Då kommer också samtliga tre finalister att presentera sitt arbete i dialog med forskare. 

Guldäpplet är en utmärkelse som syftar till att synliggöra lärare som utvecklar undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Lärare som lyfter både sina egna elever och sina kollegor, genom samarbete och delning av erfarenheter. 

Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Regioner, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups Utbildning, ILT Inläsningstjänst, Netsmart samt den ideella stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

I juryn medverkar företrädare för samtliga partners, tillsammans med de två senaste årens Guldäpplepristagare och Susanne Kjällander, docent vid Stockholms universitet. Priset består, förutom ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple, blåst vid en svensk hytta med inläggning i äkta guld. Designat och utfört i finaste hantverk av mästarna vid Bergdala studioglas i Hovmantorp.

Guldäpplets webbplats: https://www2.diu.se/guldapple/

Pressbilder: https://www2.diu.se/guldapple/pressbilder/finalisterna-till-guldapplet-2021/

Presskontakt:
Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU och Guldäpplets jury
peter.becker@diu.se
070 –710 44 53

Carina Näslundh, kommunikatör
carina@diu.se
070-605 45 15

Kontaktuppgifter till finalisterna:
Helen Larsson, helen.larsson3@jonkoping.se, tel: 070-302 26 07
Karolin Wagner, karolin.wagner@pysslingen.se, tel: 070-405 02 53
Ulrica Elisson Grane, ulrica.elisson-grane@leksand.se, tel: 072-247 81 97

Ämnen

Kategorier


Gleerups är en av Sveriges ledande aktörer för framgångsrikt lärande. Utifrån en stark pedagogisk plattform och ett tydligt användarfokus vill vi bidra till att bygga världens bästa skola och högskola.  Genom ett aktivt och nära samarbete med lärare, elever, skolledare och forskare utvecklar vi innovativa verktyg för framgångsrikt lärande. Idag är vi ca 65 anställda och omsätter 180 miljoner kronor.

www.gleerups.se

Kontakter

Charlotta Lindkvist

Charlotta Lindkvist

Presskontakt Kommunikatör 040-209825

Steget före sedan 1826

Med 200 års erfarenhet av att ge lärare stöd och inspiration skulle vi kunna luta oss tillbaka. Men vi gör tvärtom, det har vi alltid gjort. På Gleerups är vi ständigt nyfikna på nästa steg inom lärandet. Sida vid sida med läraren i undervisningen och drivna av att göra bättre och mer av det som hjälper elever till mer kunskap. Mer av engagerad pedagogik och tryggt kunskapsinnehåll, mer av kvalitet och tillgänglighet. Med Gleerups tryckta och digitala läromedel av hög kvalitet vill vi bidra till framgångsrikt lärande i skolan.

Vi erbjuder även ett brett utbud av aktuell kurslitteratur för universitet och högskola. Våra författare är verksamma universitetslärare och alla kursböcker har forskningsanknytning.
www.gleerups.se