Gå direkt till innehåll
Roger Säljö tilldelas Läromedelsförfattarnas pris i kategori Kurslitteratur. Foto: Kajsa Göransson
Roger Säljö tilldelas Läromedelsförfattarnas pris i kategori Kurslitteratur. Foto: Kajsa Göransson

Pressmeddelande -

Gleerups författare Roger Säljö tilldelas Läromedelsförfattarnas pris

Stort grattis till Gleerups författare Roger Säljö som idag har utsetts till mottagare av Läromedelsförfattarnas pris i kategorin kurslitteratur. Han tilldelas priset för att genom sin forskning påverkat lärares förhållningssätt till utveckling och lärande och i decennier visat på lärobokens betydelse.

Roger Säljö tar emot en prissumma på 100 000 kronor, vilket gör priset till Sveriges tyngsta pris för läromedels- och kurslitteraturförfattare.

– Det känns otroligt glädjande. Och överraskande måste jag tillägga, jag blev verkligen tagen på sängen, säger Roger Säljö när han får nyheten.

Roger Säljö är seniorforskare och professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet. Han bedriver forskning om lärande och utveckling och arbetar med frågor om hur människans förmåga att utveckla intellektuella tekniker påverkar hennes sätt att lära och tänka.

Genom åren har Roger Säljö skrivit och medverkat i flera böcker för Gleerups på temat lärande och utveckling med titlar som Lärande – en introduktion till perspektiv och metaforer, Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling, Förskolan och barns utveckling och Lärare i den uppkopplade skolan.

Juryns motivering
Roger Säljö tilldelas priset med följande motivering:

Få personer har som Roger Säljö påverkat lärares förhållningssätt till utveckling och lärande. Han har i sin gärning över decennier visat på lärobokens betydelse och listan över böcker och artiklar han har skrivit är lång. Roger Säljö är ständigt engagerad i frågan om vad bildning innebär, inte minst i ett allt mer digitaliserat samhälle.

Olika perspektiv på lärande
Tidigare i år kom en ny upplaga av Roger Säljös bok Lärande – en introduktion till perspektiv och metaforer som introducerar olika perspektiv på lärande som är och har varit framträdande i forskning och diskussion om skola och utbildning under de senaste hundra åren.

– Synen på lärande förändras i takt med att vårt samhälle förändras. Ju mer komplext samhället blir, desto längre tid ägnar vi åt utbildning och lärande. Och trots lärandets stora betydelse för individ och samhälle, är det svårt att hitta en entydig definition av vad lärande är. I denna andra upplaga har texten uppdaterats och ett kapitel om lärande ur ett fenomenologiskt perspektiv har tillfogats, säger Roger Säljö.

Syfte att lyfta läromedlen och kurslitteraturens viktiga roll
Syftet med priset är att hylla författarskapet bakom läromedel och kurslitteratur, samt att lyfta deras viktiga roll i Utbildningssverige.

Om Läromedelsförfattarnas pris
Läromedelsförfattarnas pris är Sveriges tyngsta pris för författare som skriver läromedel och kurslitteratur, och delas årligen ut av den medlemsdrivna intresseorganisationen Läromedelsförfattarna. Priset syftar till att lyfta författargärningen i kvalitativa läromedel och kurslitteratur.

Priset består av två fasta kategorier: Läromedel och Kurslitteratur. Utöver dem finns en tredje, öppen kategori: Läromedelsförfattarnas särskilda pris som lyfter och premierar författarskap utifrån exempelvis ett tema, något nyskapande eller en framstående debutant.

---

Vill du veta mer?
Annika Möller, Affärsområdeschef universitet och högskola,
040-20 98 70, annika.moller@gleerups.se

Elisabeth Lennartsdotter, Marknads- och försäljningschef, Gleerups
040-20 98 69, elisabeth.lennartsdotter@gleerups.se

Relaterade länkar

Ämnen


Gleerups är en av Sveriges ledande aktörer för framgångsrikt lärande. Utifrån en stark pedagogisk plattform och ett tydligt användarfokus vill vi bidra till att bygga världens bästa skola och högskola. Genom ett aktivt och nära samarbete med lärare, elever, skolledare och forskare utvecklar vi innovativa verktyg för framgångsrikt lärande.

www.gleerups.se

Kontakter

Charlotta Lindkvist

Charlotta Lindkvist

Presskontakt Kommunikatör 040-209825

Steget före sedan 1826

Med 200 års erfarenhet av att ge lärare stöd och inspiration skulle vi kunna luta oss tillbaka. Men vi gör tvärtom, det har vi alltid gjort. På Gleerups är vi ständigt nyfikna på nästa steg inom lärandet. Sida vid sida med läraren i undervisningen och drivna av att göra bättre och mer av det som hjälper elever till mer kunskap. Mer av engagerad pedagogik och tryggt kunskapsinnehåll, mer av kvalitet och tillgänglighet. Med Gleerups tryckta och digitala läromedel av hög kvalitet vill vi bidra till framgångsrikt lärande i skolan.

Vi erbjuder även ett brett utbud av aktuell kurslitteratur för universitet och högskola. Våra författare är verksamma universitetslärare och alla kursböcker har forskningsanknytning.
www.gleerups.se