Gå direkt till innehåll
Gleerups och Trelson i nytt samarbete

Pressmeddelande -

Gleerups och Trelson i nytt samarbete

Nu inleder Gleerups och Trelson ett samarbete som innebär att färdiga prov från Gleerups digitala läromedel finns tillgängliga i Trelson Assessment. Dessutom finns möjligheten att använda Gleerups läromedel i låst läge med Trelson Focus.

I många av Gleerups digitala läromedel finns tillhörande prov. Genom det nya samarbetet länkas proven direkt till Trelson och kan användas av lärare som har tillgång till både Trelson och Gleerups digitala läromedel.

– Trelson har ett bra verktyg för att skapa, redigera och genomföra prov. Många lärare använder deras tjänster. Gleerups digitala läromedel har hög användning ute på skolorna, och vi vet att många uppskattar de färdiga prov som finns tillgängliga i läromedlen. Det här samarbetet känns väldigt roligt då det kommer ge ett stort mervärde och spara tid för lärare som använder båda tjänsterna, säger Marcus Ander, Gleerups.

– En annan fördel är att lärare själva kan redigera proven från Gleerups läromedel och dela med sina kollegor inne i Trelson, fortsätter Marcus.

Samarbetet mellan Trelson och Gleerups leder till att tillgängligheten för eleverna ökar:

– Genom att använda Trelson Assessment i kombination med Gleerups digitala läromedel blir hela processen för elevens lärande mer tillgänglig. Elever med till exempel dyslexi kan med hjälp av Trelson spela in sin röst och svara muntligt på provfrågor, vilket underlättar för både lärare och elever. Det är viktigt att alla elever ges förutsättningar att lyckas i skolan, säger Sara Bruun, produktspecialist hos Trelson.

Proven som är länkade till Trelson finns i flera ämnen för Gleerups digitala läromedel 4-9.

Just nu i engelska, samhällskunskap och biologi för hela 4-9 och dessutom i fysik och kemi för 7-9. Löpande kommer det att byggas ut med fler ämnen efterhand.

Minska elevernas digitala distraktion
Trelson Focus är en tjänst som hjälper lärare att minska elevernas digitala distraktion genom att blockera oönskade tjänster på datorn, så att eleverna kan fokusera på sitt lärande fullt ut.

– Den här funktionen blir en extra bonus för lärare som använder Gleerups digitala läromedel och Trelson och som vill att eleverna ska använda sitt läromedel i ett fokuserat läge fritt från distraktioner, säger Marcus.

– När lärare och elever använder Trelson behöver de inte välja mellan pärm eller skärm! De kan dra nytta av de digitala verktygens fördelar, men snabbt och enkelt låsa ute deras nackdelar, fastslår Sara.

Vill du veta mer?
Marcus Ander, Ansvarig chef digital utveckling, Gleerups
040-20 98 73, marcus.ander@gleerups.se

Mimmi Berg, Product Owner, Trelson
08-42 00 04 32, mimmi.berg@trelson.com

Om Trelson AB
Trelson AB utvecklar innovativa lösningar för utbildningssektorn som förbättra hur kunskap överförs, bedöms och hanteras med målsätting att göra lärandet mer tillgängligt, effektivt och engagerande för både lärare och elever. För mer information, besök vår webbplats på www.trelson.com.

Ämnen

Kategorier


Gleerups är en av Sveriges ledande aktörer för framgångsrikt lärande. Utifrån en stark pedagogisk plattform och ett tydligt användarfokus vill vi bidra till att bygga världens bästa skola och högskola. Genom ett aktivt och nära samarbete med lärare, elever, skolledare och forskare utvecklar vi innovativa verktyg för framgångsrikt lärande.

www.gleerups.se

Kontakter

Charlotta Lindkvist

Charlotta Lindkvist

Presskontakt Kommunikatör 040-209825
Marcus Ander

Marcus Ander

Chef digital utveckling 040-20 98 73

Steget före sedan 1826

Med 200 års erfarenhet av att ge lärare stöd och inspiration skulle vi kunna luta oss tillbaka. Men vi gör tvärtom, det har vi alltid gjort. På Gleerups är vi ständigt nyfikna på nästa steg inom lärandet. Sida vid sida med läraren i undervisningen och drivna av att göra bättre och mer av det som hjälper elever till mer kunskap. Mer av engagerad pedagogik och tryggt kunskapsinnehåll, mer av kvalitet och tillgänglighet. Med Gleerups tryckta och digitala läromedel av hög kvalitet vill vi bidra till framgångsrikt lärande i skolan.

Vi erbjuder även ett brett utbud av aktuell kurslitteratur för universitet och högskola. Våra författare är verksamma universitetslärare och alla kursböcker har forskningsanknytning.
www.gleerups.se