Gå direkt till innehåll
​Hur organiseras en digital skola?

Pressmeddelande -

​Hur organiseras en digital skola?

Med förändrade styrdokument kring digital kompetens och den nya nationella digitaliseringsstrategin är utvecklingsarbetet kring digital skola högaktuellt. Nu kommer boken ”Organisera för en digital skola” som visar på rektors viktiga roll att leda och organisera skolans digitalisering.

– Ska vi nå de högt uppsatta målen för nationella digitaliseringsstrategin 2022 är det hög tid att börja jobba målinriktat nu. Jag vill i den här boken dela med mig av goda exempel och erfarenheter kring förändringsprocesser som fungerat i mitt arbete som rektor, säger bokens författare Jenny Nyberg.

Jenny Nyberg är rektor med lång erfarenhet av att utveckla en digital skolorganisation på både skol- och huvudmannanivå. Hon är idag rektor på Oxievångsskolan i Malmö där det systematiska kvalitetsarbetet står i centrum och digitaliseringens möjligheter genomsyrar verksamheten.

Digitaliseringens why sätts i centrum
I boken utgår hon från egna erfarenheter kring digitalt ledarskap och de goda resultat Oxievångsskolan uppnått genom gediget utvecklingsarbete.

– På skolan utgör Team DigiMIK med rektor, digitaliseringspedagog och skolbibliotekarie själva navet i förändringsarbetet. För att lyckas krävs ett tydligt strategiskt ledarskap där digitaliseringens WHY sätts i främsta rummet, säger Jenny Nyberg.

Rektors unika möjlighet
Boken visar på rektors unika möjlighet att genom strategi, systematik och stort engagemang driva en utveckling mot ett digitalt förhållningssätt som präglar hela skolan.

– Att leda en skolas förändringsarbete framgångsrikt handlar om att leda med stort mod och ett stort hjärta. Att lyfta sina medarbetare, göra dem delaktiga i beslut och på så sätt låta dem ta ett stort ansvar för verksamhetens digitala utveckling, säger Jenny Nyberg.

Utveckla digital kompetens tar tid
Vad utmärker egentligen en digital rektor och hur kan man bygga upp en skolkultur och verksamhet som främjar digitalt utvecklingsarbete?

– Här finns inget rätt eller fel. Snarar en uppsjö olika sätt för skolans digitalisering spänner över ett brett fält. Att utveckla digital kompetens och ett digitalt ledarskap tar tid och händer inte över en natt, säger Jenny Nyberg.

Boken vänder sig i huvudsak till skolledare, rektorer, IKT-pedagoger som har övergripande ansvar för skolans digitalisering.

Läs mer om Organisera för en digital skola

Organisera för en digital skola är den femte boken i Gleerups serie Digital skola – från vision till verklighet. Serien vill stimulera huvudmän, skolor, skolledare och lärare till att förverkliga möjligheterna i en digital skola.
Tidigare utgivna titlar:
Att leda i förändring av Arja Holmstedt Svensson,
12 tankar om skolans digitalisering av Edward Jensinger,
Upphandla för utveckling av Kristina Björn,
Det digitala lärandets möjligheter – att leda den digitala skolan av Åke Grönlund och Matilda Wiklund

Vill du veta mer?
Elisabeth Lennartsdotter, Marknads- och försäljningschef
040-20 98 69, elisabeth.lennartsdotter@gleerups.se

Lotta Persson, Processledare digital utveckling
040-20 98 02, lotta.persson@gleerups.se 

Relaterade länkar

Ämnen


Gleerups är en av Sveriges ledande aktörer för framgångsrikt lärande. Utifrån en stark pedagogisk plattform och ett tydligt användarfokus vill vi bidra till att bygga världens bästa skola och högskola.  Genom ett aktivt och nära samarbete med lärare, elever, skolledare och forskare utvecklar vi innovativa verktyg för framgångsrikt lärande. Idag är vi ca 65 anställda och omsätter 180 miljoner kronor.

www.gleerups.se

Kontakter

Charlotta Lindkvist

Charlotta Lindkvist

Presskontakt Kommunikatör 040-209825

Relaterat innehåll

Steget före sedan 1826

Med 200 års erfarenhet av att ge lärare stöd och inspiration skulle vi kunna luta oss tillbaka. Men vi gör tvärtom, det har vi alltid gjort. På Gleerups är vi ständigt nyfikna på nästa steg inom lärandet. Sida vid sida med läraren i undervisningen och drivna av att göra bättre och mer av det som hjälper elever till mer kunskap. Mer av engagerad pedagogik och tryggt kunskapsinnehåll, mer av kvalitet och tillgänglighet. Med Gleerups tryckta och digitala läromedel av hög kvalitet vill vi bidra till framgångsrikt lärande i skolan.

Vi erbjuder även ett brett utbud av aktuell kurslitteratur för universitet och högskola. Våra författare är verksamma universitetslärare och alla kursböcker har forskningsanknytning.
www.gleerups.se