Gå direkt till innehåll
Ny bok om betygsättning – verktyg för pedagoger

Pressmeddelande -

Ny bok om betygsättning – verktyg för pedagoger

Betygsättning är en stor del av skolans vardag och i takt med ett allt större fokus på betyg har kunskaper om betygsättning och dess pedagogiska konsekvenser blivit allt viktigare. Nya boken "Betygsättningens didaktik" utforskar grundligt detta komplexa område.

– En rad projekt med fokus på betyg och betygsättning under de senaste åren har gett mig insikter från flera vinklar – lärarens, elevernas och skolledningens. Jag har sett ett stort intresse för en mer nyanserad syn på betyg och betygsättning, vilket varit en drivkraft för att samla de erfarenheterna i en bok, säger författaren Anders Jönsson.

Anders Jönsson är professor i didaktik vid Högskolan Kristianstad och forskar framför allt om bedömning och betygsättning.

– Boken innehåller flera konkreta exempel på hur betygsättning kan gå till, tillsammans med resonemang kring för- och nackdelar. Min förhoppning är att läsaren ska kunna använda det som stöd för att utvärdera och utveckla sin betygsättning, säger Anders Jönsson.

Betygsättning ur flera olika perspektiv
I boken diskuteras betyg och betygsättning utifrån flera olika perspektiv, som till exempel osäkerhetsfaktorer och pedagogiska konsekvenser.

Betygsättning innehåller flera svåra avvägningar och dilemman, till exempel om vad man ska samla för betygsunderlag och hur man ska sammanväga detta till ett rättvisande betyg, men också hur betygen kan bli mer likvärdiga.

Vill förstärka betygens positiva konsekvenser

– Tanken med boken är att hjälpa lärare, både verksamma och blivande, att undvika eller dämpa de negativa sidorna med betygsättning och istället förstärka de positiva konsekvenserna, säger Anders Jönsson.

Boken kan användas i flera olika kontexter. Den passar i lärarutbildningar, men även för verksamma lärare.

Anders Jönsson och har tidigare skrivit flera populära böcker om bedömning för Gleerups, som Lärande bedömning, Prov eller bedömning? och Ämnesdidaktiska val i naturvetenskap.

Vill du veta mer?
Annika Möller, Affärsområdeschef universitet och högskola,
040-20 98 70, annika.moller@gleerups.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Med 200 års erfarenhet av att ge lärare stöd och inspiration skulle vi kunna luta oss tillbaka. Men vi gör tvärtom, det har vi alltid gjort. På Gleerups är vi ständigt nyfikna på nästa steg inom lärandet. Sida vid sida med läraren i undervisningen och drivna av att göra bättre och mer av det som hjälper elever till mer kunskap. Mer av engagerad pedagogik och tryggt kunskapsinnehåll, mer av kvalitet och tillgänglighet. Med Gleerups tryckta och digitala läromedel av hög kvalitet vill vi bidra till framgångsrikt lärande i skolan.

Vi erbjuder även ett brett utbud av aktuell kurslitteratur för universitet och högskola. Våra författare är verksamma universitetslärare och alla kursböcker har forskningsanknytning.

Kontakter

Charlotta Lindkvist

Charlotta Lindkvist

Presskontakt Kommunikatör 040-209825
Annika Möller

Annika Möller

Affärsområdeschef universitet och högskola

Steget före sedan 1826

Med 200 års erfarenhet av att ge lärare stöd och inspiration skulle vi kunna luta oss tillbaka. Men vi gör tvärtom, det har vi alltid gjort. På Gleerups är vi ständigt nyfikna på nästa steg inom lärandet. Sida vid sida med läraren i undervisningen och drivna av att göra bättre och mer av det som hjälper elever till mer kunskap. Mer av engagerad pedagogik och tryggt kunskapsinnehåll, mer av kvalitet och tillgänglighet. Med Gleerups tryckta och digitala läromedel av hög kvalitet vill vi bidra till framgångsrikt lärande i skolan.

Vi erbjuder även ett brett utbud av aktuell kurslitteratur för universitet och högskola. Våra författare är verksamma universitetslärare och alla kursböcker har forskningsanknytning.
www.gleerups.se