Gå direkt till innehåll
Ny bok om kärnfamiljen som verktyg i folkhemsbygget

Pressmeddelande -

Ny bok om kärnfamiljen som verktyg i folkhemsbygget

Nittonhundratalet blev kärnfamiljens århundrade, men hur gick det till? Nu kommer Kärlek och kärnfamilj i folkhemmet – uppföljaren till klassikern Den kultiverade människan av Jonas Frykman och Orvar Löfgren, med fokus på hur kärnfamiljen blev norm i svensk vardag och ett centralt verktyg i folkhemsbygget.

Författarna till klassikern Den kultiverade människan från 1979, Jonas Frykman och Orvar Löfgren, är nu aktuella med den nya boken Kärlek och kärnfamilj i folkhemmet.

– Mycket har skrivits om hur folkhemmet byggdes via framsynt politik och ekonomisk utveckling, men vi saknade ett vardagsperspektiv, ett fokus på det praktiska görandet, säger Jonas Frykman.

Kärnfamiljen som norm
Hur gick det till när staten, marknaden, och populärkulturen lade sig i folks vardagsliv från 1930-tal till 1960-tal? Den lilla kärnfamiljen med mamma, pappa, barn blev inte bara medelklassens sätt att leva, utan något som alla grupper och klasser slöt upp kring.

– Den period vi tar upp kan kännas avlägsen, men den skapade ett kulturellt bagage som ännu i dag göms i vardagens normer, rutiner och små ritualer. Kraven och förväntningarna på ett riktigt hem eller ett lyckligt par skapade då liksom nu frustrationer och känslor av misslyckande, säger Orvar Löfgren.

Högaktuellt ämne
Ämnesområdet är högaktuellt just nu eftersom den kärnfamilj boken beskriver befinner sig i omvandling.

– Gamla heterosexuella strukturer har förändrats. Skilsmässor, ensamhushåll, bonusfamiljer skapar nya mönster, samtidigt som invandringen har gett många exempel på andra mycket traditionsbundna familjekonstellationer än kärnfamiljens, säger Jonas Frykman.

– Vi vill ge ny belysning av dagsaktuella frågor – gränser mellan det privata och det offentliga – synen på familj eller manligt och kvinnligt – genom att vända tillbaka till en tid då de var något nytt och utmanande, avslutar Orvar Löfgren.

---

Vill du veta mer?
Annika Möller, Affärsområdeschef universitet och högskola,
040-20 98 70, annika.moller@gleerups.se

Elisabeth Lennartsdotter, Marknads- och försäljningschef, Gleerups
040-20 98 69, elisabeth.lennartsdotter@gleerups.se

Ämnen


Gleerups är en av Sveriges ledande aktörer för framgångsrikt lärande. Utifrån en stark pedagogisk plattform och ett tydligt användarfokus vill vi bidra till att bygga världens bästa skola och högskola.  Genom ett aktivt och nära samarbete med lärare, elever, skolledare och forskare utvecklar vi innovativa verktyg för framgångsrikt lärande. Idag är vi ca 65 anställda och omsätter 180 miljoner kronor.

www.gleerups.se

Kontakter

Charlotta Lindkvist

Charlotta Lindkvist

Presskontakt Kommunikatör 040-209825

Steget före sedan 1826

Med 200 års erfarenhet av att ge lärare stöd och inspiration skulle vi kunna luta oss tillbaka. Men vi gör tvärtom, det har vi alltid gjort. På Gleerups är vi ständigt nyfikna på nästa steg inom lärandet. Sida vid sida med läraren i undervisningen och drivna av att göra bättre och mer av det som hjälper elever till mer kunskap. Mer av engagerad pedagogik och tryggt kunskapsinnehåll, mer av kvalitet och tillgänglighet. Med Gleerups tryckta och digitala läromedel av hög kvalitet vill vi bidra till framgångsrikt lärande i skolan.

Vi erbjuder även ett brett utbud av aktuell kurslitteratur för universitet och högskola. Våra författare är verksamma universitetslärare och alla kursböcker har forskningsanknytning.
www.gleerups.se