Gå direkt till innehåll
Ny bok om utmaningar och möjligheter med kontroversiella frågor i undervisningen

Pressmeddelande -

Ny bok om utmaningar och möjligheter med kontroversiella frågor i undervisningen

I en tid där polariseringen i samhället tycks öka, blir nya boken "Att undervisa om kontroversiella frågor" ett viktigt verktyg för lärare och pedagoger. Boken bygger på flera forskningsprojekt och innehåller konkreta erfarenheter och strategier för att navigera kring kontroversiella ämnen i klassrummet.

– Att undervisa om kontroversiella samhällsfrågor tillhör skolans uppdrag, och i med att polariseringen tycks öka i samhället blir det ännu viktigare. Samtidigt kan det kännas svårt, säger Anna Larsson, professor i idéhistoria med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet.

Hon har sedan flera år arbetat med ett forskningsprojekt om hur undervisning om kontroversiella samhällsfrågor faktiskt bedrivs och är redaktör för den nya boken Att undervisa om kontroversiella frågor.

– När vårt projekt närmade sig slutet, kändes det angeläget att sprida de insikter och erfarenheter som lärarna delat med oss, säger Anna.

Grundar sig på faktiska erfarenheter
Ett unikt drag för boken är att den grundar sig på lärares faktiska erfarenheter, snarare än förutbestämda listor över kontroversiella ämnen.

– Genom att reflektera över hur, när och varför vissa frågor kan bli kontroversiella och laddade, kan man som lärare bättre förbereda sig för dessa utmaningar, säger Anna.

Vill ge kunskap och verktyg att hantera laddade frågor
Syftet med boken är att rusta läsaren med kunskap och verktyg för att hantera kontroversiella ämnen effektivt.

– Som lärare behöver man ju ofta snabbt fatta beslut om hur man ska hantera något som blir laddat i klassrummet, och det kan vara svårt, i synnerhet om man ännu inte har så stor erfarenhet, säger Anna.

Att undervisa om kontroversiella frågor är tänkt att fungera som kursbok i olika kurser i lärarutbildningens olika program såväl i allmänna kurser som inom kurser i ämnesdidaktik. Den kan vara relevant för lärare i alla ämnen och för alla åldrar, men kanske särskilt för de samhällsorienterande ämnen i grundskolans högre år och gymnasiet.

Vill du veta mer?
Annika Möller, Affärsområdeschef universitet och högskola,
040-20 98 70, annika.moller@gleerups.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Gleerups är en av Sveriges ledande aktörer för framgångsrikt lärande. Utifrån en stark pedagogisk plattform och ett tydligt användarfokus vill vi bidra till att bygga världens bästa skola och högskola. Genom ett aktivt och nära samarbete med lärare, elever, skolledare och forskare utvecklar vi innovativa verktyg för framgångsrikt lärande.

www.gleerups.se

Kontakter

Charlotta Lindkvist

Charlotta Lindkvist

Presskontakt Kommunikatör 040-209825

Steget före sedan 1826

Med 200 års erfarenhet av att ge lärare stöd och inspiration skulle vi kunna luta oss tillbaka. Men vi gör tvärtom, det har vi alltid gjort. På Gleerups är vi ständigt nyfikna på nästa steg inom lärandet. Sida vid sida med läraren i undervisningen och drivna av att göra bättre och mer av det som hjälper elever till mer kunskap. Mer av engagerad pedagogik och tryggt kunskapsinnehåll, mer av kvalitet och tillgänglighet. Med Gleerups tryckta och digitala läromedel av hög kvalitet vill vi bidra till framgångsrikt lärande i skolan.

Vi erbjuder även ett brett utbud av aktuell kurslitteratur för universitet och högskola. Våra författare är verksamma universitetslärare och alla kursböcker har forskningsanknytning.
www.gleerups.se