Gå direkt till innehåll
Ny bok om vikten av att bemöta vilseledande information och stärka vår källkritik

Pressmeddelande -

Ny bok om vikten av att bemöta vilseledande information och stärka vår källkritik

I en tid där falska nyheter och vilseledande information allt oftare når oss blir behovet av stark källkritik allt viktigare. Den nya boken "Källkritik" av Olof Sundin gör en djupdykning i ämnets komplexitet och relevans i dagens samhälle.

– De källkritiska utmaningar vi står inför är ganska dramatiska. Det handlar om hälsa, om miljö, om säkerhetspolitik och inte minst om demokrati, säger Olof Sundin, författare till nya boken Källkritik.

Olof Sundin är professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet.Under de senaste åren har hans forskning haft ett fokus på desinformation, tillit samt misstro och han beskriver drivkraften bakom boken var att göra forskningen tillgänglig för en bredare publik.

– Boken utgår från att källkritik är väldigt viktig, men samtidigt väldigt svårt. Jag vill beskriva källkritik som det komplexa fenomen det faktiskt är och relaterar därför källkritik till den kontroll av tillgång till information som utförs av generativ AI, algoritmer, moderering och lagstiftning, säger Olof Sundin.

– Den helhetsförståelse av källkritk, som boken skildrar och som till och med inkluderar källkritik som samhällsfenomen, tycker jag gör boken unik, fortsätter han.

Förstå källkritikens värde och komplexitet
Förhoppningen är att läsaren efter att ha läst boken ska förstå källkritikens värde och komplexitet på ett djupare plan.

– Det räcker inte att människor påminns om att vara källkritiska. Jag hoppas att boken kan hjälpa alla som studerar och inte minst i kommande yrkesliv kommer i kontakt med frågor om vad man kan lita på, hur man vet det och hur man hittar det, säger Olof Sundin.

Källkritik är tänkt som en kursbok för studenter inom grundutbildningar och professionsnära program men kan även fungera som en handbok för yrkesverksamma som möter källkritiska utmaningar i sitt dagliga arbete samt för den intresserade allmänheten.

– Samtidigt hoppas jag att frågor om hur vi kan bemöta vilseledande information, påverkanskampanjer och konspirationsteorier är av intresse även för andra läsare. Därför hoppas jag att boken når de som i sitt yrke kommer i kontakt med källkritiska utmaningar eller är intresserade av frågan i största allmänhet, avslutar Olof Sundin.

Vill du veta mer?
Annika Möller, Affärsområdeschef universitet och högskola,
040-20 98 70, annika.moller@gleerups.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Med 200 års erfarenhet av att ge lärare stöd och inspiration skulle vi kunna luta oss tillbaka. Men vi gör tvärtom, det har vi alltid gjort. På Gleerups är vi ständigt nyfikna på nästa steg inom lärandet. Sida vid sida med läraren i undervisningen och drivna av att göra bättre och mer av det som bidrar till mer kunskap.

Med Gleerups tryckta och digitala läromedel av hög kvalitet vill vi bidra till framgångsrikt lärande i skolan. Vi erbjuder även ett brett utbud av aktuell kurslitteratur för universitet och högskola.

Kontakter

Charlotta Lindkvist

Charlotta Lindkvist

Presskontakt Kommunikatör 040-209825
Annika Möller

Annika Möller

Affärsområdeschef universitet och högskola

Steget före sedan 1826

Med 200 års erfarenhet av att ge lärare stöd och inspiration skulle vi kunna luta oss tillbaka. Men vi gör tvärtom, det har vi alltid gjort. På Gleerups är vi ständigt nyfikna på nästa steg inom lärandet. Sida vid sida med läraren i undervisningen och drivna av att göra bättre och mer av det som hjälper elever till mer kunskap. Mer av engagerad pedagogik och tryggt kunskapsinnehåll, mer av kvalitet och tillgänglighet. Med Gleerups tryckta och digitala läromedel av hög kvalitet vill vi bidra till framgångsrikt lärande i skolan.

Vi erbjuder även ett brett utbud av aktuell kurslitteratur för universitet och högskola. Våra författare är verksamma universitetslärare och alla kursböcker har forskningsanknytning.
www.gleerups.se