Gå direkt till innehåll
​Nytt digitalt läromedel individanpassar undervisningen i matematik

Pressmeddelande -

​Nytt digitalt läromedel individanpassar undervisningen i matematik

Nu släpps Matematikportalen, ett helt unikt digitalt läromedel i matematik för årskurs F-9, uppbyggt utifrån den svenska läroplanen. Här finns adaptiv färdighetsträning, en stor mängd filmade genomgångar, aktiviteter och elevstatistik. Lärare som redan provat Matematikportalen i sin undervisning är mycket positiva.

Matematikportalen är Danmarks mest använda digitala läromedel i matematik. På 75 % av alla grundskolor i Danmark arbetar eleverna dagligen i portalen. Nu introduceras Matematikportalen också i svenska skolor.

– Med det innehåll som Matematikportalen erbjuder har nu alla elever möjlighet att lyckas och tycka att ämnet matematik kan vara intressant och roligt istället för att vara svårt och obegripligt, säger Olga Pugachova, läromedelsutvecklare matematik, Gleerups.

Varje elev utmanas på sin nivå
Matematikportalen är ett adaptivt digitalt läromedel, vilket innebär att uppgifterna individanpassas utifrån elevernas förkunskaper. Varje elev utmanas på sin nivå samtidigt som kunskaperna fördjupas och breddas.

– Fördelen med ett adaptivt läromedel är att läraren kan anpassa undervisningen för varje enskild elev utan att tappa engagemang och motivation i klassrummet, säger Olga Pugachova.

Supertränaren – adaptiv färdighetsträning
Matematikportalen innehåller en mängd aktiviteter och problemlösningsuppgifter, två miljoner övningar, 2 000 filmer, innovativa spel, planeringar och elevstatistik. I den adaptiva ”Supertränaren” anpassas nivån helt utifrån hur eleven svarar på de olika uppgifterna.

– Matematikportalens styrka är att det bygger på individualisering. Eleverna får hjälp så fort de behöver i form av olika videogenomgångar som förklarar liknande uppgifter, säger Olga Pugachova.

Lärare uppskattar mängd och variation på uppgifter
De lärare som under våren har provat Matematikportalen, under utvecklingen av den svenska versionen, är mycket positiva. Främst uppskattar de mängden och variationen på uppgifter, möjligheten att individanpassa och hur de kan följa elevernas resultat.

– Jag uppskattar möjligheterna för eleverna att arbeta på olika nivåer. Dessutom är det en stor fördel att de elever som är extra intresserade av matematik kan gå långt och hitta utmanande uppgifter, säger Helena Persson som är lärare på Vikingaskolan i Lund.

Fångar elevernas intresse
Lena Rosdahl, lärare på Fridasroskolan i Eslöv, har arbetat med Matematikportalen i årskurs 6 där eleverna hade stora kunskapsluckor och motivationen för matematik var låg.

– Matematikportalen lyckades fånga flera av dessa elever och den bästa kommentaren kom från en elev som verkligen "hatade" matte och som gjorde minimalt på lektionerna. En dag när de hade tid över frågade han "Får jag jobba med Matematikportalen istället?" Den kommentaren säger mycket, säger Lena Rosdahl.

Mer tid för varje elev
Matematikportalens ”Supertränare” med videogenomgångar som är kopplade till den enskilda uppgiften gör att eleverna arbetar vidare utifrån specifika behov och sin kunskapsnivå.

– Tack vare Matematikportalen kan lärarna ägna mer tid åt den enskilda eleven och lägga mer fokus på de elever som behöver extra stöd. De behöver inte lägga tid på att hitta en nivå på sin undervisning som ska passa hela gruppen samtidigt, avslutar Olga Pugachova.

Året ut erbjuds lärare att prova Matematikportalen gratis och upptäcka möjligheterna i sin egen undervisning. 

Vill du veta mer?
Elisabeth Lennartsdotter, Marknads- och försäljningschef
040-20 98 69, elisabeth.lennartsdotter@gleerups.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Gleerups är en av Sveriges ledande aktörer för framgångsrikt lärande. Utifrån en stark pedagogisk plattform och ett tydligt användarfokus vill vi bidra till att bygga världens bästa skola och högskola.  Genom ett aktivt och nära samarbete med lärare, elever, skolledare och forskare utvecklar vi innovativa verktyg för framgångsrikt lärande. Idag är vi ca 65 anställda och omsätter 170 miljoner kronor.

www.gleerups.se

Kontakter

Charlotta Lindkvist

Charlotta Lindkvist

Presskontakt Kommunikatör 040-209825

Relaterat innehåll

Steget före sedan 1826

Med 200 års erfarenhet av att ge lärare stöd och inspiration skulle vi kunna luta oss tillbaka. Men vi gör tvärtom, det har vi alltid gjort. På Gleerups är vi ständigt nyfikna på nästa steg inom lärandet. Sida vid sida med läraren i undervisningen och drivna av att göra bättre och mer av det som hjälper elever till mer kunskap. Mer av engagerad pedagogik och tryggt kunskapsinnehåll, mer av kvalitet och tillgänglighet. Med Gleerups tryckta och digitala läromedel av hög kvalitet vill vi bidra till framgångsrikt lärande i skolan.

Vi erbjuder även ett brett utbud av aktuell kurslitteratur för universitet och högskola. Våra författare är verksamma universitetslärare och alla kursböcker har forskningsanknytning.
www.gleerups.se