Gå direkt till innehåll
Go-Ahead Nordic stärker upp sin organisation och etablerar starkt bussteam

Pressmeddelande -

Go-Ahead Nordic stärker upp sin organisation och etablerar starkt bussteam

Linda kommer senast från en anställning som affärschef på Transdev där hon bland annat arbetat med en rad stora busskontrakt och mobilisering av bland annat regionbusstrafik Malmö-Lund och Trelleborg stads- och regionbuss. I sin roll där var Linda ansvarig för ca 100 bussar med omkring 250 medarbetar fördelade på två verkstäder, trafikledning samt även administrativ personal.

Linda har även lång och bred erfarenhet kring järnvägstrafik och har bland annat arbetat på MTR Express som COO men har även haft en rad olika befattningar i både Öresundståg- och Pågatågstrafiken.

- För mig är det viktigt att hela tiden jobba med hög kundnöjdhet, säger Linda Walméus. I min värld når man det genom rätt medarbetare på rätt plats som får ta ansvar och har högt engagemang och tydliga mål. Sen tror jag på att man ska våga utmana rådande sanningar och strukturer för att nå nya och bättre resultat, avslutar Linda.

Go-Ahead Nordic bygger upp bussteam i Sverige
Nu när Linda Walmeús är ombord så startar arbetet med att bygga upp ett starkt och kompetent bussteam som kan jobba med anbud på bussidan i Sverige. Go-Ahead Plc i Storbritannien har lång erfarenhet av busstrafik och är, sett till passagerarvolym, den största operatören av busstrafik i London. Go-Ahead tillhandahåller även busstrafik i ett antal större städer i Storbritannien som t ex Newcastle-upon-Tyne, Oxford, Brighton och Plymouth. Go-Aheads affärsidé bygger på att förena den stora kunskap och erfarenhet som finns i Storbritannien med lokalt anpassade tillbud och transportlösningar och med lokala team med lokal beslutanderätt.

- Vår långa erfarenhet av att bedriva busstrafik i Storbritannien tillsammans med det team som vi nu bygger upp kommer att göra oss mycket konkurrensmässigt starka framöver på bussidan, säger Magnus Hedin, VD för Go-Ahead Nordic. Linda är en viktig kugge och en stor tillgång i det vi nu bygger för framtiden, avslutar Magnus Hedin.

Ämnen


Go-Ahead Nordic är paraplyorganisation för Go-Ahead Groups satsning på Sverige, Norge, Danmark och Finland. Go-Ahead Group är Storbritanniens största järnvägsoperatör och den största bussoperatören i London. Varje år utför vi över en miljard resor

Kontakter

Ulrika Mebius

Ulrika Mebius

Presskontakt Communication Manager +46760006503

Go-Ahead Nordic - nordens kollektivtrafikhjältar

Go-Ahead Nordic är en ny aktör inom kollektivtrafik på den nordiska marknaden men med lång erfarenhet och stort know-how från våra kollegor i UK.

Go-Ahead Group är Storbritanniens största järnvägsoperatör och den största bussoperatören i London. Varje år utför vi över en miljard resor. Go-Ahead Nordic är paraplyorganisation för koncernens satsning på Sverige, Norge, Danmark och Finland. Koncernen är även aktiv i Tyskland, Irland och Singapore. Go Ahead Nordic är en ny aktör på den nordiska marknaden.

Vårt fokus är att leverera tjänster av hög kvalitet med hänsyn till allmänna krav och våra kunders behov på en ständigt föränderlig marknad. För att möjliggöra detta utmanar vi marknaden genom att vara nyskapande i kombination med hög prioritet för lokalt engagemang och lokala beslut

GO-AHEAD SVERIGE AB
Hamngatan 4
211 22 MALMÖ
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum