Pressmeddelande -

Att översätta litteratur - Ett samtal med två av de främsta översättarna Karin Löfdahl och Verena Reichel

Att översätta litteratur

Ett samtal med Verena Reichel och Karin Löfdahl

Samtal
Onsdagen den 2/6 2010, kl. 18.30
Goethe-Institut, Bryggargatan 12A, Stockholm
Språk: svenska
Fri entré!
http://www.goethe.de/ins/se/sto/ver/sv6078018v.htm

 

 

Litterära översättningar har en framträdande roll i det interkulturella utbytet. Översättarna ger oss möjlighet att ta del av texter från andra språk och kulturer och bidrar därmed till att främja den kulturella identiteten. Men var i ligger konsten i att översätta? Hur åtskiljer man de flytande gränserna mellan översättning, överförandet av främmande text till ett annat språk och det egna författarskapet?

 

Två av de främsta översättarna Karin Löfdahl och Verena Reichel samtalar om dessa frågor och Leif H Sjöström (Svensk-Tyska föreningen) modererar.

 

Verena Reichel växte som tvåspråkig upp i Stockholm och i södra Tyskland. Efter examen på en journalisthögskola studerade hon skandinavistik, germanistik och teatervetenskap. Sedan 1972 arbetar hon som översättare av prosa, lyrik och pjäser på svenska, norska och danska. Hon har bland annat översatt Lars Gustafsson, Per Olov Enqvist och Henning Mankell till tyska. Verena Reichel har tilldelats en rad priser för sitt arbete, däribland: 1987 Svenska Akademiens översättarpris, 1995 Petrarca-Preis och Nossack-Akademiepreis der Akademi der Wissenschaften und der Literatur in Mainz (tillsammans med Lars Gustafsson), 1998 Übersetzerpreis der Heinrich Maria Ledvig-Rowohlt-Stiftung och 2008 Johann-Heinrich-Voß-Preis für Übersetzung.

 

Karin Löfdahl arbetar sedan 1960-talet som bibliotekarie. Hon reste ofta tillsammans med sin tyska man till Tyskland. Resor som ledde till att hon började skriva resguider och översätta tyska romaner. Karin Löfdal är mest känd genom den svenska översättningen av Herta Müller.

 

I samarbete med Svensk-Tyska Föreningen

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • karin löfdahl
  • verena reichel
  • utländsk skönlitteratur i översättning
  • översättning
  • tysk litteratur
  • litteratur

Regioner

  • Stockholm

Goethe-Institut Schweden förmedlar tysk kultur, det tyska språket och en aktuell bild av Tyskland i hela Sverige.

Relaterade event