Gå direkt till innehåll
Totalt inkom 1800 svar i enkäten. Se bifogad pdf samt texten nedan för mer info.
Totalt inkom 1800 svar i enkäten. Se bifogad pdf samt texten nedan för mer info.

Pressmeddelande -

Befolkningens tankar kring resor i sommar - resultatet av enkäten

Helgen i mitten av mars blev en brytpunkt för många verksamma inom besöksnäringen. Från att ha haft en oro huruvida Covid19-pandemin eventuellt skulle drabba Sverige, blev oron konkret. Med mängder av avbokningar och en avstannad internationell marknad som följd har förändringarna varit stora. Att planera för kommande månader har varit i det närmaste omöjligt. Vad kan man förvänta sig av sommaren 2020? En svår fråga att svara på, men samtidigt otroligt viktig för många verksamheter.

Med anledning av detta gick Gold of Lapland, i samarbete med Region Västerbotten Turism, ut med en enkät den 8 maj. Enkäten riktades till lokalbefolkningen i närliggande län och låg ute under två veckor. Förhoppningen är att resultatet ska underlätta planeringen för sommaren 2020. Hur resonerar och tänker människor inför resor just nu? En fråga som de 1800 svarande på enkäten ger tydliga signaler kring.

Hela 94 % ser bilen som sitt främsta färdsätt i sommar. Resor i närområdet, dagsturer och kortare utflykter på 1-3 nätter är vanligaste valen kring längd på eventuell resa. Merparten planerar att stanna hemma och/eller resa runt i länet. En ganska hög andel (39 %) har planer på att resa runt i Sverige, men enbart 2 % avser resa utomlands. Tyngst kring vilka beslut som tas inför sommaren är rekommendationer från Folkhälsomyndigheten (62 %) och därigenom möjligheten till social distansering (45 %).


De svarande kommer från följande län:

Västerbotten 46 %
Norrbotten 30 %
Jämtland 9 %
Västernorrland 7 %
Övriga 5 %

Merparten av de svarande är mellan 26-70 år.

På flera av frågorna vars resultat redovisas nedan har svarande kunnat välja flera alternativ som känns lämpliga, vilket gör att den totala procentsatsen överstiger 100 %.

Viktigt inför sommarens planer
Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 62 %
Social distansering 45 %
Besöksmålets förebyggande arbete mot Covid 22 %

Nuvarande planer för sommaren
Stanna hemma 56 %
Resa runt i länet 55 %
Resa i Sverige 39 %
Resa utomlands 2 %

Längd på eventuella resor
Dagsturer 48 %
1-3 Nätter 48 %
4-7 nätter 19 %
7+ nätter 15 %

Val av övernattning
Fritidshus 38 %
Släkt/vänner 32 %
Camping 32 %
Husvagn 28 %
Hotell 24 %
Vandrarhem 6 %

Färdsätt
Bil 94 %
Cykel 12 %
Båt 6 %
Tåg 6 %
Buss 3 %
Flyg 3 %


Resesällskap
Familj/släkt 38 %
Partner 32 %
Vänner 32 %
Ensam 28 %
Större grupp 24 %

Val av aktiviteter
Sol & bad 59 %
Vandring 57 %
Fiske 42 %
Matupplevelser 32 %
Kulturupplevelser 31 %

Se bifogad pdf för ytterligare statistik samt grafik.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Cecilia Wallinder

Cecilia Wallinder

Presskontakt Destinationsutvecklare +46702288880
Annelie Persson

Annelie Persson

Presskontakt Övergripande projektledare Västerbotten Sweden 0702377715

Relaterat innehåll

Gold of Lapland - en destination på frammarsch!

Gold of Lapland är en medlemsägd, ekonomisk förening som har sitt huvudkontor i Norsjö, Västerbotten. Våra medlemmar finns ända från Ammarnäs i fjällvärlden ner till Robertsfors vid kusten. Vårt uppdrag är att stärka våra besöksnäringsföretag, att verka för en hälsosam ökning av antalet besökare till vårt område och verka för att marknadsföra en ansvarsfull, hållbar destination med höga natur- och kulturmiljöer.

Gold of Lapland
Storgatan 63
935 32 Norsjö
Sverige