Gå direkt till innehåll
Guiden finns på flera språk, tryckta och digitala versioner
Guiden finns på flera språk, tryckta och digitala versioner

Pressmeddelande -

Guiden till hållbara besök - lätt att göra rätt

Trycket på naturen och lokalsamhället ökar i takt med fler besökare. För att underlätta för gäster att göra rätt under sin vistelse har Projekt Bärkraft tagit fram en hållbarhetsguide. Guiden ger läsaren kunskap om hur den kan vara en mer ansvarsfull gäst genom att hjälpa till att bevara naturen och bidra till lokalsamhället under sitt besök. 

Vi hoppas att den här guiden kommer att hjälpa människor att ta hand om vår plats lite bättre. Vi har lagt stor vikt vid att inte skambelägga och komma med pekpinnar när vi tagit fram guiden, vi har velat att den ska uppfattas som en god vän som bara vill läsarens och platsens bästa säger Carolin Vallgren, projektmedarbetare vid Gold of Lapland som varit med och tagit fram guiden. 

Idén om en guide föddes i samband med projekt Bärkrafts arbete med att identifiera befintliga och framtida hårt belastade besöksmål. Frågan om hur man kan förebygga att bekymmer uppstår på en specifik plats är inte lätt. Erfarenheterna från den norska projektparten Visit Helgeland har också haft betydelse. 

Vi var helt oförberedda på mängden besökare som kom till Helgeland pandemisommaren 2020! Hotell, campingplatser och stugbyar var fullbelagda och gästerna satte upp tält och husbilar lite här och var. Vi hade inte tillräcklig infrastruktur för att kunna hantera det med bland annat bristande parkeringsplatser och sophantering. Under vintern 2020 och våren 2021 har vi därför arbetat med kartläggning och förvaltningsplaner säger projektmedarbetaren Laila Andersen från Visit Helgeland. 

Guiden är tillgänglig i tryckt och digitalt format och finns på svenska, engelska och tyska. Den inleds med övergripande information om länet och övergår sedan till mer handgripliga tips och länkar som exempelvis skräphantering, parkering och terrängkörning. Guiden lyfter också hur snabbt en plats kan överbelastas om den taggas i sociala medier och inlägget blir viralt. 

För många är informationen i guiden kanske självklar, men inte för alla. Genom kunskap och ett ökat medvetande, kan vi som bor och verkar här tillsammans med våra besökare bidra till att fler gör bra, välinformerade val och handlingar
 säger projektmedarbetare Anders Sandström, Visit Hemavan Tärnaby, som också varit med och tagit fram guiden. 

Guiden finns tillgänglig för besöksnäringsföretag och kommuner att använda i egna digitala kanaler, målsättningen med de tryckta versionerna är att de ska finnas i receptioner, foajéer, stugor och andra platser där besökare vistas eller passerar.  

BAKGRUND
Under pandemin har intresset för att vistas ute i skog & mark ökat, begrepp som hemester och svemester har bidragit till att fler vana och ovana människor har letat sig ut i naturen. Vid vissa populära besöksmål finns det redan utmaningar i form av nedskräpning, oönskad markanvändning och andra störningar. I många fall grundar sig problematiken på bristande kunskap, missuppfattningar och kulturkrockar. Guiden är framtagen för att ge gästen möjlighet att ta hand om vår plats bättre.   

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Projekt Bärkraft

Projekt Bärkraft | Baerekraft är ett gränsöverskridande Botnia-Atlantica-projekt där parterna Gold of Lapland, Visit Hemavan Tärnaby samt Visit Helgeland ingår. Syftet är att utveckla ett mer hållbart näringsliv med särskilt fokus på besöksnäringen. Projektet ska bidra till ökad kunskap om hållbarhet genom att vara inspirerande, lyfta fram goda exempel och erbjuda personlig coachning. Teman som natur, miljö- och klimatpåverkan, samspelet mellan näringsliv och lokalsamhälle samt näringens ekonomiska mervärde är utgångspunkt. Projektet pågår till och med december 2021. Finansiärer: Interreg Botnia Atlantica, Region Västerbotten, Nordland Fylkeskommune, Vindeln kommun, Norsjö kommun, Malå kommun, Lycksele kommun samt Storuman kommun.

Presskontakt

Anna Israelsson

Anna Israelsson

Presskontakt Destinationsutvecklare Malå 070-5518302

Gold of Lapland - en destination på frammarsch!

Gold of Lapland är en medlemsägd, ekonomisk förening som har sitt huvudkontor i Norsjö, Västerbotten. Våra medlemmar finns ända från Ammarnäs i fjällvärlden ner till Robertsfors vid kusten. Vårt uppdrag är att stärka våra besöksnäringsföretag, att verka för en hälsosam ökning av antalet besökare till vårt område och verka för att marknadsföra en ansvarsfull, hållbar destination med höga natur- och kulturmiljöer.

Gold of Lapland
Storgatan 63
935 32 Norsjö
Sverige