Gå direkt till innehåll
Kommande generationer ska ha en frisk plats att vistas, verka och växa i
Kommande generationer ska ha en frisk plats att vistas, verka och växa i

Pressmeddelande -

Inlandskommuner för hållbar besöksnäring i Västerbotten

Fem kommuner i Västerbottens inland har genom projekt Bärkraft genomgått hållbarhetsanalyser utifrån den internationella GSTC-metoden. Metoden strävar efter en mer hållbar besöksnäring och är den metod som Region Västerbotten turism introducerade i länet 2015. Ett flertal företag och destinationer i länet har genomgått analysen sedan dess och nu har även kommuner erbjudits möjligheten att göra detsamma.   

Det är Malå, Norsjö, Vindeln, Storuman och Lycksele kommun som nappat på möjligheten att få en genomlysning av styrkor och svagheter genom analysen och det är konsultföretaget ESAM som utfört dem. Bakom detta hållbarhetsarbete står Projekt Bärkraft som är ett gränsöverskridande EU-projekt och ett samarbete mellan destinationerna Gold of Lapland, Visit Hemavan Tärnaby och Helgeland Reiseliv i Norge.

Analysmetoden utgår ifrån ett besöksnäringsperspektiv och hjälper till att identifiera och effektivisera potentialer och redan pågående processer i kommunernas/destinationernas hållbarhetsarbete. En GSTC-analys är alltså ett verktyg för kommunerna att identifiera riskområden och möjligheter i sin destination utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

GSTC baserar sina grundkriterier på Agenda 2030 och är ingen regelrätt certifiering, men ger kommunerna möjlighet att identifiera de åtgärder som krävs för deras hållbarhetsplanering, ger beslutsfattarstöd för fortsatt arbete och verktyg för att kunna övervaka och utvärdera hållbarhetsarbetet. Analysen kan liknas vid en verktygslåda för hållbara destinationer.

Arbetet har innefattat översyn av kommunala dokument och handlingsplaner, djupanalyser och intervjuer och slutligen en workshop där såväl kommunrepresentanter, föreningar och företagare deltagit. Allt detta har kokats ner till en hållbarhetsanalys för varje deltagande kommun.

"Det förslag på handlingsplan för besöksnäringen som den här analysen kommer att resultera i kommer vara ett viktigt verktyg för oss. Att arbeta för ökad hållbarhet är inte bara viktigt för oss som bor och verkar här, det är även en konkurrensfördel i ett internationellt sammanhang, både när det gäller besökare och inflyttning." säger Beatriz Axelsson, tillväxtchef för Norsjö kommun.

Styrkan i denna process är att dessa kommuner får möjlighet att bygga rätt nätverk och stärka sin kompetens inom hållbarhet. De får konkreta förslag på åtgärder för att så småningom nå alla kriterier som GSTC vill att destinationerna ska uppnå. Enligt GSTC är deras kriterier ett minimikrav för alla destinationer/företag/kommuner som vill bevara världens natur- och kulturresurser och skapa en hållbar destination.

"Vi såg att den här analysen kunde vara en del i det arbetet vi redan påbörjat kring Hållbara Lycksele. ESAMs analys hänger ihop med kommunens övriga arbete kring Agenda 2030 och ger oss ett viktigt verktyg där vi kan inkludera besöksnäringen i vårt Agenda 2030-arbete" säger Ulf Öhlund, chef Samhällsbyggnad på Lycksele kommun.

FAKTA

GSTC

Global Sustainable Tourism Council, GSTC, är en internationell standard för hållbarhetsarbete inom besöksnäringen, initierad av FN. Kriterierna i GSTC är indelade i fyra delar: hållbarhetsplanering, sociala och ekonomiska fördelar för lokalsamhället, främja kulturarvet och miljöpåverkan. En GSTC-analys är ett verktyg för att identifiera riskområden och möjligheter i sin destination/kommun/företag utifrån ett hållbarhetsperspektiv. GSTC baserar sina grundkriterier på Agenda 2030 och kan liknas vid en verktygslåda för hållbara destinationer.

Förutom Region Västerbotten turism är Visit Sweden medlem i GSTC och Visit Dalarna använder sig av metoden. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Projekt Bärkraft

Projekt Bärkraft är ett gränsöverskridande Botnia-Atlantica-projekt där parterna Gold of Lapland, Visit Hemavan Tärnaby samt Visit Helgeland ingår. Syftet är att utveckla ett mer hållbart näringsliv med särskilt fokus på besöksnäringen. Projektet ska bidra till ökad kunskap om hållbarhet genom att vara inspirerande, lyfta fram goda exempel och erbjuda personlig coachning. Teman som natur, miljö- och klimatpåverkan, samspelet mellan näringsliv och lokalsamhälle samt näringens ekonomiska mervärde är utgångspunkt. Projektet pågår till och med december 2021. Finansiärer: Interreg Botnia Atlantica, Region Västerbotten, Nordland Fylkeskommune, Vindeln kommun, Norsjö kommun, Malå kommun, Lycksele kommun samt Storuman kommun.


Presskontakt

Anna Israelsson

Anna Israelsson

Presskontakt Destinationsutvecklare Malå 070-5518302

Gold of Lapland - en destination på frammarsch!

Gold of Lapland är en medlemsägd, ekonomisk förening som har sitt huvudkontor i Norsjö, Västerbotten. Våra medlemmar finns ända från Ammarnäs i fjällvärlden ner till Robertsfors vid kusten. Vårt uppdrag är att stärka våra besöksnäringsföretag, att verka för en hälsosam ökning av antalet besökare till vårt område och verka för att marknadsföra en ansvarsfull, hållbar destination med höga natur- och kulturmiljöer.

Gold of Lapland
Storgatan 63
935 32 Norsjö
Sverige