Gå direkt till innehåll
Detaljbeskrivning Arena Älven sommar
Detaljbeskrivning Arena Älven sommar

Pressmeddelande -

Populärt turiststråk rustas upp för 1,2 miljoner

Projektet Arena Älven vinter har utvecklats till en central mötesplats fint beläget vid Ume älv i Lycksele. Projektet har varit lyckat och arenan har varit välbesökt under hela vinterhalvåret. Nu är det dags för nästa steg i utvecklingen av området- Arena Älven sommar.

Nu stundar en ny årstid och ett nytt Leader Lappland 2020 projekt har beviljats. Nämligen ett sommarprojekt som syftar till att stärka upp stråket runt älven vid Lyckseles största boendeanläggningar. Fokus ligger på platsen nedanför Hotell Lapplands parkering, som länge varit eftersatt. Här ska en ny mötesplats skapas, gångstråken stärkas, mer belysning för ökad trygghet, sittplatser, balansbana för barnen och upprustning av trapporna till Korpberget. Även nya evenemang ska genomföras i projektet för att lyfta platsen.

Hawaiiudden fick redan förra året en hel del uppmärksamhet och älven har mer eller mindre blivit en given mötesplats, vilket varit syftet med Arena Älven projektet, berättar Marino Carlsson destinationsutvecklare och projektledare på Gold of Lapland.

Projektet leds av Gold of Lapland i samverkan med Lycksele Kommun, Hotell Lappland och Ansia Resort. Ett projekt värt nästan 1,2 miljoner kronor som helt finansierats genom EU medel och Leader Lappland 2020. NCC har kontrakterats som entreprenör.

Efter tre lyckosamma år med projektet Arena Älven vinter har nu projektet avslutats och en lösning för finansiering av kommande tre år är nära. Det är viktigt, så det inte bara blir ett projekt som inte får någon fortsättning, säger Marino.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Marino Carlsson

Marino Carlsson

Destinationsutvecklare Lycksele Visitor Center 073-818 67 98

Gold of Lapland - en destination på frammarsch!

Gold of Lapland är en medlemsägd, ekonomisk förening som har sitt huvudkontor i Norsjö, Västerbotten. Våra medlemmar finns ända från Ammarnäs i fjällvärlden ner till Robertsfors vid kusten. Vårt uppdrag är att stärka våra besöksnäringsföretag, att verka för en hälsosam ökning av antalet besökare till vårt område och verka för att marknadsföra en ansvarsfull, hållbar destination med höga natur- och kulturmiljöer.

Gold of Lapland
Storgatan 63
935 32 Norsjö
Sverige