Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Alf Engqvist - Foto: Göteborg Energi

”Erfarenhet och kunskap säger att vi måste göra en omställning”

Alf Engqvist är styrelsemedlem i Gomero och förmodligen en av landets mest erfarna människor när det gäller vår energisektor och infrastruktur. Efter några år som vd för Göteborg Energi har Alf sedan i höstas gått i pension. Engagemanget i frågor som rör energi och hållbarhet finns dock kvar. Som styrelsemedlem i Gomero tillför Alf en unik erfarenhet som omsätts i strategi och framåtblick.

Kontakter

Jan-Eric Nilsson

Jan-Eric Nilsson

Presskontakt vd Gomero Group AB +46 31 80 95 50

Prediktivt underhåll för energidistribution

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som hjälper kunder inom energisektorn till en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en hög grad av automatisering. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Skagerak Energi, Fingrid och Deutsche Bahn.

Gomero Group AB (publ) – koncernen, med säte i Göteborg, består av två helägda dotterbolag, Gomero Nordic AB och Gomero Australia Pty. Ltd.

Gomero Group AB är noterat på Spotlight Stockmarket (ticker: GOMERO).

För mer information, årsredovisningar och kvartalsrapporter besök https://gomero.com

Gomero Nordic AB
Kämpegatan 16
411 04 Göteborg
Sverige