Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Presskontakt

Jan-Eric Nilsson

Jan-Eric Nilsson

Presskontakt vd Gomero Group AB +46 31 80 95 50

Prediktivt underhåll för energidistribution

Gomero hjälper kunder inom energisektorn till en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en hög grad av automatisering.

Gomeros SaaS-baserade processtöd, IoT och en ökad digitalisering gör det möjligt att arbeta effektivt med autonoma, uppkopplade enheter – exempelvis transformatorstationer och ställverk. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Det skapar också bättre förutsättningar för en ökad elektrifiering och ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Öresundskraft, Göteborg Energi och Fingrid.

Gomero Group AB är noterat på Spotlight Stockmarket (ticker: GOMERO).

För mer information, årsredovisningar och kvartalsrapporter besök www.gomero.com

Gomero Nordic AB
Kämpegatan 16
411 04 Göteborg
Sverige