Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Gomero Group AB (publ.) får avropsorder mot gällande ramavtal till ett ordervärde om 20 Mkr från Ellevio AB

Gomero Group AB (publ.) får avropsorder mot gällande ramavtal till ett ordervärde om 20 Mkr från Ellevio AB

Gomero Group AB (publ.) har idag fått en avropsorder på SIPP till ett ordervärde om 20 Mkr från Ellevio AB. Ordern skall levereras och installeras under 2024–2025. Avropsordern är ett resultat av bolagens mångåriga samarbete runt SIPP, i syfte att implementera effektiva strategier för effektivisering av underhållet på Ellevios transformatorstationer. 

Kontakter

Jan-Eric Nilsson

Jan-Eric Nilsson

Presskontakt vd Gomero Group AB +46 31 80 95 50

Lisa Hedström (föräldraledig)

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 733 64 29 91

Prediktivt underhåll för energidistribution

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som hjälper kunder inom energisektorn till en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en hög grad av automatisering. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Skagerak Energi, Fingrid och Deutsche Bahn.

Gomero Group AB (publ) – koncernen, med säte i Göteborg, består av två helägda dotterbolag, Gomero Nordic AB och Gomero Australia Pty. Ltd.

Gomero Group AB är noterat på Spotlight Stockmarket (ticker: GOMERO).

För mer information, årsredovisningar och kvartalsrapporter besök https://gomero.com

Gomero Nordic AB

Kämpegatan 16
411 04 Göteborg
Sverige