Gå direkt till innehåll
Ytterligare 500 laddplatser ska byggas på Parkering Göteborgs parkeringsplatser.
Ytterligare 500 laddplatser ska byggas på Parkering Göteborgs parkeringsplatser.

Pressmeddelande -

Nu bygger vi 500 nya laddplatser i Göteborg

Under hösten och vintern genomförs en massiv utbyggnad av det publika laddningsnätverket för laddbara bilar i Göteborg. Satsningen är ett samarbete mellan Göteborg Energi och Göteborgs Stads Parkering och innebär 500 nya laddplatser på publika parkeringsytor runt om i staden. 

De 250 nya laddarna, med dubbla ladduttag, är så kallade normalladdare (upp till 22kW).

– Genom att bygga ut stadens laddmöjligheter kan vi öka takten i omställningen av transportsektorn samtidigt som vi gör valet enklare för den som funderar på att skaffa ett elfordon. Intresset för elbilar och laddning ökar kraftigt och Göteborg ligger i framkant när det gäller antalet laddare. Att det finns ett väl utbyggt laddnätverk är viktigt av många skäl, inte minst för Göteborgs attraktivitet som besöksdestination och som möjliggörare för andra aktörers satsningar, säger Alf Engqvist, VD på Göteborg Energi.

Laddarna kommer placeras på publika parkeringsytor, dels där det inte finns laddare i dag, dels på befintliga parkeringar med hög beläggning. Primärt kommer de placeras i stadens centrala delar där efterfrågan från både boende och besökare är som störst.

– Satsningen på 500 nya laddplatser inom Parkering Göteborg är ett konkret sätt för oss att bidra till ett mer hållbart Göteborg. Allt fler av våra kunder kör elbil och vi förväntar oss en ökad efterfrågan på laddning kommande åren. Nu skapar vi förutsättningar för att både boende och besökare i staden ska känna en trygghet i att laddkapaciteten finns när du behöver den, säger Kristina Rejare, VD på Göteborgs Stads Parkering.

Fakta 500 nya publika laddplatser

  • Göteborg Energi gör tillsammans med Göteborgs Stads Parkering en omfattande satsning på fler publika laddare för elbilar i Göteborg
  • Satsningen innebär att cirka 250 laddare sätts upp på parkeringsytor runt om i Göteborg. Varje laddare har två ladduttag.
  • Laddarna sätts upp under hösten och vintern 2020/2021
  • Laddarna är så kallade normalladdare – upp till 22kW
  • Laddarna ansluts till befintligt laddningskoncept och betalningsfunktionalitet
  • Laddarna sätts upp på platser som i dag saknar laddningsmöjligheter och på befintliga laddsajter där beläggningen i dag är hög

Kontaktpersoner

Göteborgs Stads Parkering

Jonas Eriksson

+46 736-66 06 01

jonas.eriksson@p-bolaget.goteborg.se

Göteborg Energi

Cecilia Erdalen

+4631626464

cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

Ämnen

Regioner


Göteborgs Stads Parkering är ett parkeringsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Vi arbetar för att skapa en hållbar, tillgänglig och attraktiv stad för de som bor och arbetar här, men också för de som tillfälligt besöker oss. Under varumärket Parkering Göteborg har vi idag 71 000 parkeringsplatser, 872 laddplatser och dagligen görs upp emot 40 000 betalningar i appen och 14 000 betalningar i betalautomater. Bolaget omsätter 523 miljoner kronor och förvaltar parkeringsanläggningar till ett värde av drygt 2 440 miljoner kronor och har ca 90 medarbetare.

Vår kärnverksamhet kan tyckas simpel – vita streck på svart asfalt. Men faktum är att parkering är en fråga som är viktig för många människor. Vi ser parkering som en pusselbit i det som kallas hållbar mobilitet. 

Göteborg är mitt uppe i en byggboom som kommer att pågå i många år till. Staden förtätas och vi bygger bostäder, verksamheter och arbetsplatser för 150 000 nya invånare fram till 2035. Men även nu under byggtid behöver Göteborg vara tillgänglig för de som bor och arbetar här, men också för de som besöker staden tillfälligt. För att skapa den stad vi vill ha behöver vi hjälpas åt att resa så hållbart det bara går, vi behöver skapa en hållbar mobilitet.

För mer information om Göteborgs Stads Parkering, besök www.parkeringgoteborg.se

Kontakter

Mia Malmstedt

Presskontakt Kommunikationschef 0767-24 35 81

Vi skapar en hållbar, tillgänglig och attraktiv stad

Göteborgs Stads Parkering är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad. Vi arbetar med att skapa en hållbar och tillgänglig stad för göteborgare och besökare till staden. Vi förvaltar parkeringsplatser, äger parkeringshus och erbjuder trygga, säkra och bekväma lösningar för både privat- och företagskunder.

Under varumärket Parkering Göteborg samordnar vi kommunalägd parkering och möter den parkerande kunden. Vår målsättning är att förenkla resandet och skapa parkeringslösningar som hjälper kunderna att hitta flytet i sin vardag.

För mer information om Göteborgs Stads Parkering, besök www.parkeringgoteborg.se

Göteborgs Stads Parkering AB
Åvägen 17 J, Gårda
41251 Göteborg
Sverige