Vi lanserar Tjänsteparkering - en fakturatjänst för företagare

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2020 08:00 CEST

I dag, 7 september, lanserar Göteborgs Stads Parkering Tjänsteparkering, en ny tjänst som innebär att företag kan få sina anställdas parkeringar i tjänsten på månadsfaktura. Många företag lägger mycket tid varje månad med att administrera parkeringskvitton från de anställda. Med Tjänsteparkering kan vi underlätta och effektivisera denna hantering.

Parkering och kollektivtrafik i samma app

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 10:00 CEST

Att köpa Västtrafikbiljetten i parkeringsappen Parkering Göteborg låter kanske inte så märkvärdigt, men det är ett stort steg på vägen mot att så småningom kunna lösa din mobilitet i ett enda köp.

Fler toppmoderna betalautomater på gång

Nyheter   •   Sep 18, 2017 12:15 CEST

Under våren sattes 700 moderna och solcellsdrivna betalautomater ut av Parkering Göteborg. Nu är det snart dags för 300 till inne i city. Tanken är att det ska vara klart i slutet av november för att underlätta julhandeln.

Nu bygger vi 500 nya laddplatser i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2020 08:30 CEST

Under hösten och vintern genomförs en massiv utbyggnad av det publika laddningsnätverket för laddbara bilar i Göteborg. Satsningen är ett samarbete mellan Göteborg Energi och Göteborgs Stads Parkering och innebär att 500 nya laddplatser blir tillgängliga på publika parkeringsytor runt om i staden.

Dansk bildelningstjänst lanserar 100 elbilar i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2020 09:52 CEST

Det danska företaget GreenMobility erbjuder 100 elektriska bilar till Göteborgs stadsbor tillsammans med laddning från Göteborg Energis publika laddnätverk och parkeringsplatser från Parkering Göteborg

Fler husbilsparkeringar i centrala Göteborg

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2020 15:22 CEST

I sommar kommer många att semestra i Sverige på grund av covid-19. För att göra det enklare att besöka Göteborg inför nu Göteborgs Stads Parkering tillsammans med Got Event fler husbilsplatser – mitt i centrala staden. Tillsammans med Got Event som driver stadens största arenor, har vi skapat 90 nya platser för husbilar på Valhalla IP.

Enklare för boendeparkerare att ladda bilen i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2020 08:00 CEST

Från 1 april kan de med trafikkontorets boendeparkering använda sitt tillstånd som betalning för parkering och ladda bilen på utvalda anläggningar hos Parkering Göteborg. Pilotprojektet pågår ett år och är ett samarbete mellan trafikkontoret, Göteborg Energi och Parkering Göteborg.

Mobilitetshubbar viktig del i LIMA - nytt pilotprojekt i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2020 10:52 CET

I dag, den 19 februari är det lansering av LIMA – Lindholmen Integrated Mobility Arena. Göteborgs Stads Parkering är med i pilotprojektet som samlar olika transportslag och parkering i en smart digital tjänst. Syftet är att göra vardagen enklare för de som arbetar i området genom att göra det lätt att resa och öka framkomligheten i området samtidigt som man bidrar till en mer hållbar stad.

Tidigare vd för Göteborgs Stads Parkering avskedas med omedelbar verkan

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2020 14:00 CET

En enig styrelse för Göteborgs Stads Parkerings AB har den 18 februari 2020 beslutat att avskeda den tidigare vd:n Maria Stenström. Det betyder att hennes anställning upphör med omedelbar verkan och att hennes lön inte betalas ut under den kvarvarande tiden av hennes uppsägningstid. Dessutom kommer avgångsvederlaget som motsvarar 18 månadslöner inte att betalas ut.

Maria Stenström har i sin roll som vd grovt åsidosatt sina åligganden. Beslutet fattades baserat på den utredning och de bedömningar styrelsen fått från Göteborgs Stads stadsledningskontor och dess visselblåsarfunktion.

Som bakgrund kan nämnas att styrelsen den 27 november beslutade om uppsägning av den tidigare vd:n Maria Stenström. Hennes uppsägningstid påbörjades samma dag. I och med dagens beslut avslutas dock anställningen med omedelbar verkan.

Som vd i ett kommunalt bolag har man fått ett stort förtroende att hantera resurser som ägs av oss Göteborgare gemensamt. Det är därför särskilt allvarligt när det förtroendet bryts som skett i detta fall. Nu kan vi fortsätta att återbygga det skadade förtroendet för Parkeringsbolaget och det viktiga och värdefulla arbete som bolagets medarbetare utför”, säger Margareta Broang, styrelseordförande.

För eventuella frågor, kontakta:

Margareta Broang, styrelsens ordförande, 070-5285012

Göteborgs Stads Parkering AB är ett kommunalt bolag och ägs av Göteborgs Stad. 2019 hade vi 86 anställda och omsatte cirka 524 mkr.

Vår vision är att vara en motor för hållbar mobilitet. Vi ska förenkla resandet och bidra till att skapa en mer tillgänglig stad och att människor kan röra sig på ett hållbart sätt i hela Göteborg. Vi vill att människor ska hitta flytet i sin vardag, åka kollektivt eller med cykel när de kan men även kunna använda bil när de måste.

Bolagets utgångspunkt och främsta bidrag i arbetet med hållbar mobilitet är vårt ansvar för 71 000 parkeringsplatser som samordnas inom varumärket Parkering Göteborg.

För mer information om Göteborgs Stads Parkering, besök www.parkeringgoteborg.se

En enig styrelse för Göteborgs Stads Parkerings AB har den 18 februari 2020 beslutat att avskeda den tidigare vd:n Maria Stenström. Det betyder att hennes anställning upphör med omedelbar verkan och att hennes lön inte betalas ut under den kvarvarande tiden av hennes uppsägningstid. Dessutom kommer avgångsvederlaget som motsvarar 18 månadslöner inte att betalas ut.

Läs vidare »

Vi välkomnar parkeringskonferens 2019 till Göteborg

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2019 08:00 CEST

Svenska Parkeringsföreningen, Svepark är en ideell sammanslutning av kommuner, kommunalt och privat ägda parkeringsföretag. Varje år arrangerar Svepark Parkeringskonferensen för att lyfta aktuella frågor inom branschen. I år äger konferensen rum på Lindholmen här i Göteborg. Maria Stenström kommer öppna upp konferensen tillsammans med Carina Abrahamsson från Trafikkontoret, Göteborg.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Strategi- & Pressansvarig
  • jozcnacgs.szerpiikdmssixonfy@pbu-bhholwqagjqetas.gafothwebxbordsg.fhsejw
  • 0736-66 06 01

Om Göteborgs Stads Parkering AB

Vi skapar en hållbar, tillgänglig och attraktiv stad

Göteborgs Stads Parkering är ett parkeringsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Vi arbetar för att skapa en hållbar, tillgänglig och attraktiv stad för de som bor och arbetar här, men också för de som tillfälligt besöker oss. Under varumärket Parkering Göteborg har vi idag 71 000 parkeringsplatser, 872 laddplatser och dagligen görs upp emot 40 000 betalningar i appen och 14 000 betalningar i betalautomater. Bolaget omsätter 523 miljoner kronor och förvaltar parkeringsanläggningar till ett värde av drygt 2 440 miljoner kronor och har ca 90 medarbetare.

Vår kärnverksamhet kan tyckas simpel – vita streck på svart asfalt. Men faktum är att parkering är en fråga som är viktig för många människor. Vi ser parkering som en pusselbit i det som kallas hållbar mobilitet.

Göteborg är mitt uppe i en byggboom som kommer att pågå i många år till. Staden förtätas och vi bygger bostäder, verksamheter och arbetsplatser för 150 000 nya invånare fram till 2035. Men även nu under byggtid behöver Göteborg vara tillgänglig för de som bor och arbetar här, men också för de som besöker staden tillfälligt. För att skapa den stad vi vill ha behöver vi hjälpas åt att resa så hållbart det bara går, vi behöver skapa en hållbar mobilitet.

För mer information om Göteborgs Stads Parkering, besök www.parkeringgoteborg.se

Adress

  • Göteborgs Stads Parkering AB
  • Åvägen 17 J, Gårda
  • 41251 Göteborg
  • Sverige