Skip to main content

Kontaktpersoner för äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Presskontakt Kontaktperson

För frågor om äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Två sektorschefer samt stadsledningskontorets avdelningschef svarar på övergripande frågor som gäller äldreomsorg och hälso- och sjukvård:

Anneli Snis, sektorchef SDF Västra Gbg, svarar på frågor om hemtjänst, personal - och kompetensförsörjning. Tel: 073-034 60 70. E-post: annelie.snis@vastra.goteborg.se

Annika Ljungh, sektorchef SDF Örgryte-Härlanda, svarar på frågor om äldreboende, hälso- och sjukvård samt nära vård. Tel: 070-580 87 83. E-post: annika.ljungh@orgryteharlanda.goteborg.se

Anette Johannesson avdelningschef stadsledningskontoret, svarar på stadenövergripande frågor inom området. Tel: 072-855 30 37. E-post: anette.johannesson@stadshuset.goteborg.se