Skip to main content

Lokalförvaltningen - Hannah Björk

Kommunikatör - Projektkommunikation och presskontakt

Kontaktperson

Jag jobbar med kommunikation rörande renovering, om- och nybyggnation av förskolor, skolor och andra fastigheter i Göteborgs Stad, samt våra konceptbyggnationer förskolan Grönskan och den fossilfria förskolan Hoppet.