Skip to main content

Kontaktpersoner i utbildningssektorn

För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning

Presskontakt Kontaktperson

Fyra sektorschefer svarar på övergripande frågor som gäller skola och förskola.

Hans Wettby, sektorchef SDF Centrum
076-280 00 35, hans.wettby@centrum.goteborg.se
Eva Petersson, tf. sektorchef SDF Askim-Frölunda-Högsbo
073-666 47 77, eva.petersson@askimfrolundahogsbo.goteborg.se
Anders Andrén, sektorchef SDF Norra Hisingen
076-133 09 17, anders.andren@norrahisingen.goteborg.se
Laila Svensson, sektorchef SDF Östra Göteborg
070-785 13 35, laila.svensson@ostra.goteborg.se
===================================================
Kontaktperson för gymnasie- och vuxenutbildning:
Håkan Larsson, Utbildningsförvaltningen. Tel: 070-764 20 72. E-post: hakan.larsson@educ.goteborg.se
===================================================
För frågor om skola och förskola i en enskild förvaltning, kontakta förvaltningens presskontakt.