Gå direkt till innehåll
Våra möten består idag mest av digitala möten och hybridmöten
Våra möten består idag mest av digitala möten och hybridmöten

Blogginlägg -

Digitala möten och Hybridmöten ställer högre krav på kompetens!

  • Nu blir det bara digitala möten!
  • Snart återgår det till det vanliga, de fysiska mötena är oöverträffade!
  • Hybridmöten är framtiden!
  • Digitala möten ska produceras som TV. Korta klipp, snabba och korta ingångar.
  • Välj själv att vara med digitalt eller om du vill komma på plats!

Ja alla har sin sanning vad det gäller nu och framåt. De flesta killgissar och många utgår från vad som är bäst för sig själv, frågan är om det är bäst för verksamheten. De ”studier” som kommer och berättar att vi producerar bäst om vi jobbar hemma, inte sällan är det just teknikföretag som kommer med studien. Men som vi frågar får vi som bekant svar. Säg att frågeställningen är att jag skall skriva ett dokument på 5 A4 sidor så kommer med största sannolikhet att 90 % producera detta bättre och snabbare om vi sitter hemma och är ostörda. Är frågan hur vi skall utveckla avdelningen tillsammans så kommer sannolikt samma majoritet att äga att det gör vi bäst på arbetsplatsen tillsammans i det fysiska rummet.

Detta gäller också våra möten. Vissa är överlägsna i det fysiska rummet som är anpassat efter syftet och andra fungerar bra i det digitala rummet.

Den första fysiska föreläsningen jag hade efter sommaren hade rubriken ”Effektiva digitala möten” (!). Jag frågade om vi inte skulle ta det digitalt så de skulle få känna hur ett digitalt möte planeras så att alla får känna lust, mening & delaktighet. Kunden: -Nej, vi är så trötta på att sitta bakom skärmarna så nu vill vi ses!

Dagen för genomförandet så får jag ett sms på morgonen. -Hej Micke, det är några som är lite snoriga och vågar inte komma in utan de är med på Teams.

Ok, sa jag. Det är perfekt för att förstå att det inte funkar. Eftersom jag gjort hela föreläsningen för ett fysiskt rum, så funkar det bara till 60% för dem som är med digitalt. Hade jag gjort detta digitalt hade det inte gott att vara med fysiskt. Två helt olika upplägg.

Det kan inte vara upp till arbetstagaren att bestämma om den vill jobba hemifrån eller inte. Eller bestämma själv om den skall vara med på länk och avstå från att vara med tillsammans med övriga. Detta är en ledningsstrategisk fråga och ju snabbare organisationer, som inte har en tydlig mötesstruktur, tar fram en sådan desto framgångsrikare kommer de att bli.

(Givetvis ska vi inte i dessa tider vara med fysiskt om vi känner oss hängiga)

Vi behöver därför höja kompetensen och se möteskulturen som ett ledningsstrategiskt verktyg så att inte vi var till mans blir tyckare och uttrycker oss som i ingressen beroende på vilken personlighet vi är.

Det är dags för att fler stora organisationer skapar en ny tjänst, som skall vara direktrapporterande till VD eller motsvarande, Meeting Manager. En sådan har koll på vilka möten som skapas i organisationen. Alla möten! Vad det är för kvalité på dem. Hur organisationens värderingar manifesteras i dess möten. Hur möteskulturen integreras i de befintliga strukturerna som medarbetarundersökningar, medarbetarsamtal, introduktioner och kompetensplan.

Micke Darmell, föreläsare och författare

gr8 meetings

Ämnen

Presskontakt

Micke Darmell

Micke Darmell

Presskontakt Föreläsare & Mötesevangelist 070 642 54 00

Relaterade nyheter

Vi bidrar till effektiva möten och en sund digital arbetsmiljö samt privatliv!

gr8 meetings utbildar, guidar och inspirerar till bättre möten i organisationer och mellan människor.

gr8 meetings from Sweden AB
Barometergatan 42
211 17 Malmö