Blogginlägg -

​SKL Kommentus är en trygg arbetsplats av Tommy Bengtsson, avtalsansvarig digitala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus är en trygg arbetsplats

Första gången jag klev in på SKL Kommentus kontor för några år sedan, gjorde jag det som konsult med en förhoppning om att få veta mer om hur det går till att bli ramavtalsleverantör. SKL Kommentus har alltid uppträtt professionellt och kunnigt i de sammanhang vi stött på varandra tidigare, men nu kände jag en annorlunda stämning. Jag upplevde att bolaget mer var som ett stort team som jobbade ihop med gemensamma mål, snarare än bara en leverantör och förvaltare av ramavtal.

På samma sätt som att en restaurang till viss del kan bedömas på hur städade toaletterna är, är det enkelt att avgöra hur väl en organisation tar hand om sin personal utifrån hur de tar hand om sina konsulter. När jag klev in på SKL Kommentus för att genomföra mitt uppdrag fick jag en egen arbetsplats, all utrustning jag behövde och ett trevligt bemötande av mina kollegor. Jag blev mycket väl omhändertagen från första dagen och tänkte: ”Här kommer jag att trivas”.

Tydligt fokus som konsult

Ursprungligen är jag civilekonom men direkt efter högskolan började jag arbeta med verksamhetsutveckling och processutveckling, och kan villigt erkänna att jag nu inte minns något alls från redovisningskurserna på universitetet. Det har aldrig varit den bokföringsrelaterade delen av ekonomiområdet som tilltalat mig, utan istället organisations- och effektivitetsfrågor.

Jag har haft förmånen att arbeta med de frågorna i mängder av organisationer, till viss del privata, men på senare år nästan uteslutande offentliga. Men alltid som konsult. I den rollen finns en annan möjlighet att fokusera på uppdraget än som anställd i en linjeroll. Uppdragen är till och med oftast tydligt avgränsade vilket gör att du som konsult inte kan distraheras av andra aktiviteter. Den tydligheten har alltid tilltalat mig, samtidigt som jag saknat möjligheten att få se långsiktiga resultat av mina insatser. När uppdraget är slut, ska du som konsult packa din väska och ge dig iväg till nästa uppdrag, ofta långt innan slutmålet är nått.

Från konsult till avtalsansvarig

Så när jag som konsult satt mitt i uppdraget på SKL Kommentus och fick frågan om jag var intresserad av att ta en fast anställning som avtalsansvarig för området Digitala tjänster insåg jag att det var precis den möjlighet jag länge sökt utan att själv ha förstått det. Jag erbjöds nu möjlighet att få jobba med det jag brinner för mest, IT-stödd verksamhetsutveckling och effektivt nyttjande av skattemedel, och det på en organisation som genomsyras av relevans, schyssta medarbetare, skarpa hjärnor och en stor nyfikenhet. Det var inte svårt att inse att jag måste tacka ja.

För mig är det viktigt att jag känner mig trygg och bekväm på min arbetsplats, men det är ännu viktigare att jag känner att det är en arbetsplats som vill utvecklas och förändras i en riktning som gynnar arbetsklimat och personalens trivsel. Precis så upplever jag SKL Kommentus -en trygg arbetsplats där medarbetarna både respekterar varandra som individer och varandras kompetens. Här uppstår långt färre situationer med organisatorisk suboptimering än hos många av de organisationer jag arbetat åt som konsult, det finns ett mycket större förtroende hos cheferna för medarbetarnas förmåga att lösa sina uppgifter och det finns en grundmurad trygghet hos medarbetarna i att de gör bra saker för många människor. Det tycker jag skapar en verkligt bra arbetsplats.

Tommy Bengtsson, avtalsansvarig digitala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral


Tommy Bengtsson är avtalsansvarig för SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal för Digitala tjänster, där bland annat ramavtalet för e-arkiv ingår. Tommy har arbetat med bland annat behovsanalyser och kravställning runt blad annat ärende- och dokumenthantering samt elektronisk arkivering i över 20 år och har medverkat i ett flertal implementationsprojekt där lösningar för hantering och bevarande av ostrukturerad information varit centrala.

SKL Kommentus uppdrag är att göra största möjliga nytta för våra kunder genom att erbjuda strategiskt stöd inom inköp och HR. Med vår verksamhet vill vi förenkla vardagen för våra kunder, frigöra resurser och bidra till en hållbar utveckling inom den offentliga verksamheten. I koncernen ingår SKL Kommentus Inköpscentral, AffärsConcept och HR- och chefsstöd och vi ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt en majoritet av Sveriges kommuner.

Ämnen

  • Utmärkelser

Relaterat innehåll