Gå direkt till innehåll
Förändrat internt regelverk och teknisk utveckling ger säkrare arbetsmiljö

Blogginlägg -

Förändrat internt regelverk och teknisk utveckling ger säkrare arbetsmiljö

Det kan tyckas som att tiden står still och att vi som arbetar inom järnvägsbranschen utför vårt arbete på ungefär samma sätt som sedan tidernas begynnelse. Men vi ser att arbetssätt förändras, att järnvägen är föränderlig och går att modernisera. Vi på Green Cargo strävar hela tiden efter att nå en säkrare och bättre arbetsmiljö.

En säker arbetsmiljö bygger på teknisk utveckling, att förändra regelverk men också att arbeta med vårt eget beteende när vi ser brister i säkerheten. Förändringar behöver komma till stånd där vi parerar och låter regelverket harmonisera med de faktiska förhållanden som vi har i vardagen.

Det går snabbt att ta saker för givet, och det tar ofta lång tid att förändra beteenden och arbetssätt. På den punkten måste vi tillsammans bli bättre och förstärka barriärerna mot tillbud och olyckor. Därför har vi justerat två viktiga regler i våra egna säkerhetsbestämmelser. Låt oss kort titta närmare på dessa.

”Isär- och ihopkoppling av fordon ska göras när fordonen står stilla. Du får inte gå in, eller befinna sig i kopplarutrymmet mellan fordon förrän fordonen står helt still.”

Om vi hade börjat med växlingsarbete idag, år 2020, hade ingen slagits av tanken att låta oss stå i kopplarutrymmet innan rörelsen står helt still. Koppling av vagnar är en utsatt situation, det finns inget utrymme för misstag och minsta snedsteg kan utgöra fara. Växlingsarbetet på järnvägen är riskfyllt. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att ständigt minimera riskerna och tillåter oss själva utmana reflexmässiga sätt att arbeta. Allting är tillslut en vanesak och tids nog har vi glömt bort hur vi arbetade tidigare.

”Av- och påstigning får endast göras när fordonen står stilla.”

Flera av oss som växlar kan ha haft en nära ögat-upplevelse när vi gått av och på vagnar i farten. Vi har dragit en lättnadens suck – detta kunde gått illa. Det kan tyckas krångligt och motverka det flyt vi vill ha i växlingen, att först låta fordonen stå still innan vi går av och på. Men är inte detta bara en fråga om vana och rutin? Nya arbetssätt blir sömlösa med tiden. Vi råder inte över yttre förhållanden så som väder och vind, hala slipers och för dagen dålig sikt. Förhindrar tillbud och olyckor vid dessa tillfällen gör vi istället genom att gå av och på vagnar när rörelsen står still. Det är vårt säkraste alternativ.

Översyn av interna regler och vårt förändrade beteende i samband med utförandet av en arbetsuppgift i kombination med de tekniska möjligheterna till utveckling som finns – bättre fotsteg, säkrare åkhandtag, automatiska koppel och möjligheten att med andra tekniska hjälpmedel undvika att vara placerad i en utsatt situation på vagnen, gör att arbetet kommer bli säkrare. Det blir tillslut en säker vana, en vana som för oss skall vara en självklarhet och här vill vi gärna vara föredömen i järnvägsbranschen och sätta nya standarder för säkerhetsarbetet.

Vi ska aldrig utföra ett moment i arbetet efter tankesättet att det sällan uppstår incidenter, det vore liktydigt med att överlämna din och min säkerhet till slumpen. Det måste få vara en självklarhet! Våra två nya regelförändringar är ett viktigt generationsskifte som utmanar vårt muskelminne. Om du och jag påminner varandra om vikten av vårt beteende och förhållningssätt till dessa förändringar, kommer vi nå resultat snabbare än vi tror.

Om vi gör rätt när ingen tittar på, använder oss av säkra vanor när vi är ute bland spår, vagnar och lok, kommer alla komma hem hela i både kropp och själ efter arbetsdagen, alla dagar, alltid.

Andreas Johansson
Verksamhetsstöd Driftområde Syd
Green Cargo

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Pressjour

Pressjour

Presskontakt 010-455 40 02
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Presschef & ansvarig samhällskontakter

Hållbar logistik

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. 96 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi har 1 900 anställda och vi transporterar cirka 21 miljoner ton gods och har en årsomsättning på drygt 4,2 miljarder SEK (2021).