Gå direkt till innehåll
​Green Cargo levererar spont till Västlänken och 370 lastbilar försvinner från vägarna

Nyhet -

​Green Cargo levererar spont till Västlänken och 370 lastbilar försvinner från vägarna

Västlänken byggs av Trafikverket i Göteborg för att skapa en järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg. Västlänken kommer att knyta ihop järnvägsspår norr och söder om Göteborg för att möjliggöra genomgående pendel- och regiontågstrafik. Green Cargo transporterar cirka 8 600 ton spont till tunnelbygget vilket innebär att nästan 370 lastbilar försvinner från vägarna till och i centrala Göteborg.

Arbete med Västlänken delas in i olika etapper. För arbetet på deletapp Centralen levereras spont av Green Cargo via järnväg direkt in på arbetsområdet. Den totala leveransen av spont från Luxemburg på cirka 8 600 ton ska användas i projektet. Tågtransporterna som levererar större delen av spont till arbetet motsvarar nästan 370 lastbilstransporter till och i centrala Göteborg.

– Tack vare de klimatsmarta järnvägstransporterna reducerar vi inte bara CO2-utsläpp och trafik, utan möjliggör också säkrare och tryggare vägar. Klimatsmart för miljön och bästa access till projektet gjorde att vårt val av transportsätt föll på järnvägen, säger Oscar Winter, inköpschef på Grundläggningsbolaget Hercules, som är en del av NCC som är huvudentreprenör för projektet.

– Vi är glada att Hercules Grundläggning har valt Green Cargo och våra partners i deras första samarbete med järnvägen, som vanligtvis använder lastbil, säger Nicole Denuit, säljare på Green Cargo.

Hercules har köpt stålspont till tunnelbygget av Västlänken från ArcelorMittal som är en av världens största stålproducenter. Leveranserna av sponten trafikeras på ett spår som Trafikverket lämnade kvar när Gamla Norra stängdes för att kunna ta emot leveranser av byggmaterial på järnväg i stället för lastbil.

– Vår partner DB Schenker Multimodal Solutions i Malmö står för ståltransporterna till Sverige från Frankrike, Luxemburg och Tyskland. I Sverige tar Green Cargo över för vidare transporter upp till Göteborg och in till tunnelbygget. Det sker med stor precision av vår duktiga personal, som också gjort ett fantastiskt jobb med att planera den operativa delen av projektet med transporter mellan Sävenäs, Göteborg centralstation och gamla Göteborg Norra med partners och Trafikverket, säger Nicole Denuit, säljare på Green Cargo.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Pressjour

Pressjour

Presskontakt 010-455 40 02
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Presschef & ansvarig samhällskontakter

Hållbar logistik

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. 96 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi har 1 900 anställda och vi transporterar cirka 21 miljoner ton gods och har en årsomsättning på drygt 4,2 miljarder SEK (2021).