Gå direkt till innehåll
Green Cargo på plats i Almedalen

Nyhet -

Green Cargo på plats i Almedalen

Green Cargo är på plats i Almedalen även i år. Och programmet är fullmatat. Sju paneldebatter, en workshop och en frågestund med infrastrukturministern samt möten med olika politiker står på agendan.

– För oss är Almedalsveckan ett tillfälle att föra fram de viktigaste frågorna för Green Cargo och godsjärnvägen. I år kommer vi att delta i flera paneldiskussioner och politikermöten för att synliggöra oss och få fram våra budskap, säger Sohana Josefsson, kommunikationsdirektör.

Målet med Green Cargos närvaro är att sprida kunskap om och att öka förståelse för att näringslivet vill köra mer gods med järnväg, men att järnvägens konkurrenskraft kommer att försämras ytterligare utan rätt politiska beslut.

– Vi behöver politiska beslut som stärker järnvägens konkurrenskraft eller åtminstone skapar konkurrensneutralitet mellan transportslagen. Idag har vi högre avgifter för järnvägen, försämrad framkomlighet med en ökad skogstid på 11 procent och nya lagar om ökad tonvikt för lastbil, som ger fördelar för lastbilsbranschen, säger Sohana Josefsson.

Järnvägstransporter är det i särklass effektivaste sättet att minska CO2-utsläppen från transporterna. Och det finns potential att köra mycket mer via järnväg.

– Av de cirka 1 miljon trailers som varje år kommer till hamnarna i Malmö och Trelleborg, så körs 3 procent vidare med tåg. Dessutom går 28 miljoner ton längre än 300 km med lastbil, ett avstånd där man anses tjäna på att flytta gods till järnväg. Klimatanpassade transporter måste stöttas av en politik som stärker godsjärnvägens konkurrenskraft, avslutar Sohana.

Från Green Cargo är det VD Jan Kilström, Sohana Josefsson, kommunikationsdirektör och Patrik Saxvall, planeringsdirektör som är på plats.

Kort summering av vårt deltagande

  • Paneldebatt om järnvägens utmaningar
  • Paneldebatt kilometerskatt (vägslitageskatt)
  • Paneldebatt om gränsöverskridande tillgänglighet och infrastrukturplanering med fokus på näringslivets potential och behov
  • Paneldebatt ”Framtidens järnväg - mer gods på järnväg stärker Sveriges konkurrenskraft”
  • Paneldebatt ”Noll till 2030 - vad krävs för att företagen ska springa ännu snabbare?
  • Paneldebatt ”Hur möjliggörs framtidens hållbara transporter?”
  • Paneldebatt “European core network corridors - enablers for all stakeholders?”
  • Workshop ”Vad krävs konkret för att vi ska få ett bättre fungerande underhåll?”
  • Frågestund med infrastrukturminister Anna Johansson & Jessica Rosenkrantz, Moderaternas trafikpolitiska talesperson
  • Politikermöten med Centerpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna

Kategorier

Presskontakt

Pressjour

Pressjour

Presskontakt 010-455 40 02
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Presschef & ansvarig samhällskontakter

Hållbar logistik

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. 96 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi har 1 900 anställda och vi transporterar cirka 21 miljoner ton gods och har en årsomsättning på drygt 4,2 miljarder SEK (2021).