Gå direkt till innehåll
Green Cargo satsar på ny intermodal tåglösning mellan Göteborg Kombi och Norrköpings Hamn

Nyhet -

Green Cargo satsar på ny intermodal tåglösning mellan Göteborg Kombi och Norrköpings Hamn

Green Cargos nya intermodala tåglösning kommer att förbättra transporten av gods mellan Göteborg Kombi och Norrköpings Hamn. Den nya lösningen som startar i maj erbjuder dagliga avgångar måndag till fredag för trailers, växelflak och containers, vilket ger ett snabbt, kostnadseffektivt och klimatsmart transportsätt.

– Vi ser en ökad efterfrågan av kombinerade järnväg- sjö- och vägtransporter. En stor mängd gods transporteras idag på väg i stråket. I samarbete med terminalerna vill vi erbjuda marknaden, som strävar efter att minska sin klimatpåverkan ett kostnadseffektivt, snabbt och hållbart transportalternativ, säger Matilda Hedström, strategisk säljare på Green Cargo.

Attraktiva in- och utlämningstider

Terminalerna länkas ihop med anpassning till kundernas behov av attraktiva in- och utlämningstider med transporter under natten.

– Den nya järnvägslösningen förenklar vår logistikprocess och ger oss ett hållbart alternativ till lastbilstransporter. Våra kunder vill köpa godstransporter av en speditör, för att effektivt koordinera och synkronisera kommunikation och slottider. Vi kan med denna nya lösning med Green Cargo erbjuda våra kunder en tidseffektivt planerad och klimatsmart logistiklösning som spar tid och pengar, säger Peter Nerheden från DB Cargo FLS Nordic.

Effektiva och hållbara transporter

Green Cargo erbjuder ett intermodalt nätverk som integrerar järnvägstransport med andra transportsätt, vilket ger hög transportfrekvens, korta ledtider och hög punktlighet till terminaler och hamnar. Järnvägstransporter handlar inte bara om en omfattande reducering av koldioxidutsläpp utan även om hög energieffektivitet och minskad trängsel på tryggare vägar.

– Genom vår nya intermodala tåglösning erbjuder vi våra kunder en effektivt planerad och klimatsmart logistiklösning. Vi integrerar intermodala enheter som trailers, containrar, tankcontainrar och växelflak på intermodala vagnar, vilket skapar synergieffekter för hållbara godstransportlösningar. Tillsammans med DB Cargo FLS Nordic förenklar vi våra kunders godsflöde, säger Matilda Hedström, strategisk säljare på Green Cargo.

För mer information om vår nya intermodala tåglösning och hur den kan gynna ert företag, vänligen kontakta: intermodal@greencargo.com

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Pressjour

Pressjour

Presskontakt 010-455 40 02
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Chef Kommunikation & Public Affairs

Hållbar logistik

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Nästan 98 procent av vårt transportarbete sker med eltåg med mycket låg klimatpåverkan. Varje vardag kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi har 1 800 anställda, transporterar cirka 20 miljoner ton gods och har en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2023).