Gå direkt till innehåll
Green Cargos års- och hållbarhetsredovisning 2023

Nyhet -

Green Cargos års- och hållbarhetsredovisning 2023

Det svenska välståndet bygger i stor utsträckning på exportindustrins framgångar. Den svenska skogen, malmen och bilindustrin lägger grunden till jobb och intäkter i hela landet och den spårburna infrastrukturen är viktig för den svenska basindustrins verksamheter. Våra kunders fortsatta konkurrenskraft kan bevaras och fossilfria värdekedjor kan utvecklas genom tillförlitliga, pålitliga och kostnadseffektiva järnvägstransporter.

Svensk järnväg är en överlägsen logistikkomponent med sitt låga klimatavtryck och spelar en väsentlig roll som ett energieffektivt och kapacitetsstarkt transportalternativ. Klimatsmarta, yt- och energieffektiva godstransporter på järnväg är avgörande för Sveriges välstånd och konkurrenskraft. I en tid där varje ton minskat koldioxidutsläpp är av betydelse är Green Cargo en hållbar samarbetspartner som erbjuder säkra, effektiva och tillförlitliga logistiklösningar för svenska industriföretag och för Sverige som handelsnation.

2023 är resultatmässigt det tuffaste året i Green Cargos historia. Samtidigt är bolagets resultat också en temperaturmätare på konjunkturläget och andra externa omständigheter. Att öka tillförlitligheten och höja kvalitet mot kund samtidigt som bolaget förenklar och effektiviserar de interna processerna blir tydligt fokus under 2024.

Läs mer i Green Cargos års- och hållbarhetsredovisning 2023.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Pressjour

Pressjour

Presskontakt 010-455 40 02
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Chef Kommunikation & Public Affairs

Hållbar logistik

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Nästan 98 procent av vårt transportarbete sker med eltåg med mycket låg klimatpåverkan. Varje vardag kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi har 1 800 anställda, transporterar cirka 20 miljoner ton gods och har en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2023).