Gå direkt till innehåll
En instruktör från leverantören av R2L övervakar provlastningen av en frigo trailer. Foto: Stephan Ray/Green Cargo.
En instruktör från leverantören av R2L övervakar provlastningen av en frigo trailer. Foto: Stephan Ray/Green Cargo.

Nyhet -

Ny lastbärare öppnar för större volymer av trailers

Den 22 juni testade ett team från Green Cargo tillsammans med representanter från kundsidan en typ av lastbärare som hittills har saknats på den svenska marknaden. Provlastningen utfördes på kombiterminalen i Folkesta. Resultatet från provlastningen visar att det finns goda möjligheter att flytta större volymer från väg till järnväg med det här konceptet.

För att kunna nå både Sveriges och EU:s ambitiösa utsläppsmål måste andelen vägtransporter minska, även om fordonsflottan på sikt blir alltmer fossilfri. Samtidigt kommer fossildrivna vägtransporter att bli dyrare i takt med att EU:s styrmedel träder i kraft under 2020-talet. Medan transportsektorn som helhet står för 25 procent av EU:s totala växthusgasutsläpp står järnvägstransporterna för 0,4 procent. Incitamenten för att flytta transporter från väg till järnväg stärks för varje dag.

Men det gäller att godsoperatörer som Green Cargo har så goda förutsättningar som möjligt för att kunna erbjuda kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga lösningar, utöver järnvägens övriga fördelar. En svår utmaning för intermodala lösningar i Sverige är att 80 – 90 procent av befintliga lastbilstrailers hittills inte har gått att lasta på järnvägsvagnar. Den nya tekniken fungerar som en korg där trailern körs på och sedan lyfts på till järnvägsvagnen. Korgen finns kvar på vagnen under transport för att möjliggöra lyft av vagnen vid ankomst. Den tekniska innovationen går under namnet r2L, roadrailLink. På kontinenten finns det kunder som redan använder den här typen av lastbärare, men i Sverige är den ny.

– Vi på Green Cargo ser naturligtvis över möjligheten att nyttja konceptet inom det vagnslastnätverk som vi tillhandahåller för att möjliggöra flexibilitet och transport av olika volymer. Det finns en stor potential i att kroka arm med bland annat speditörerna här, säger Fredrik Dahlberg, affärsutvecklare på Green Cargo.

Lastbilstransporter kommer alltid att behövas i stor utsträckning på kortare sträckor, men mycket är vunnet om intermodaliteten avseende befintliga trailers utnyttjas i större omfattning. Genom att transportera trailern på järnväg den långa sträckan minskas både utsläppen och vägslitaget rejält, samtidigt som att trafiksäkerheten ökar för bland annat privatbilister. Det blir också en vinst för speditörer som sparar tid, pengar och minskat behov av dragbilar.

– Nu fortsätter arbetet med att identifiera lämpliga orter och relationer där konceptet med den här typen av lastbärare kan skapa nyttor åt våra kunder och samarbetspartners. Att möjliggöra ansvarsfulla och miljövänliga logistiklösningar med befintlig trailerflotta är ett viktigt steg längs vägen mot en fossilfri framtid, säger Fredrik Dahlberg.

Fakta Lastbärare r2L version 2.1

Den är designad för att kunna frakta semitrailers, korta trailers, tank, silo, och frigo trailers. Lyft kan både genomföras med reach-stacker samt terminalkran beroende på vad som finns till hands lokalt. Läs mer om hur konceptet med den här lastbäraren fungerar: https://www.roadraillink.eu/in...

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Pressjour

Pressjour

Presskontakt 010-455 40 02
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Presschef & ansvarig samhällskontakter

Hållbar logistik

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. 96 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi har 1 900 anställda och vi transporterar cirka 21 miljoner ton gods och har en årsomsättning på drygt 4,2 miljarder SEK (2021).