Gå direkt till innehåll
Arbetsmiljöverket beslutar om förbud för åkning på fotsteg utanpå rälsfordon för Green Cargo

Pressmeddelande -

Arbetsmiljöverket beslutar om förbud för åkning på fotsteg utanpå rälsfordon för Green Cargo

Igår måndag den 6 maj 2024 meddelade Arbetsmiljöverket via pressmeddelande att myndigheten beslutat om att förbjuda arbetsmomentet åkning på fotsteg utanpå rälsfordon. Förbudet träder i kraft den 3 september 2024. Green Cargo detaljerar nu konsekvenserna för bolagets produktionsförutsättningar inför fortsatt dialog med Arbetsmiljöverket.

Den 15 januari införde Green Cargo förbud mot åkning på utsidan av lok samtidigt infördes en regel att om lok kan gå främst så ska loken gå främst. Detta för att minimera mängden åkning på de vagnar som fortfarande kommer vara tillåtna att åka på. Därtill fortsatte processen för att införa nya säkerhetshöjande åtgärder för åkning på vagn.

Den 29 januari meddelade Arbetsmiljöverket att myndigheten övervägde att införa ett förbud mot åkning på fotsteg på utanpå rälsfordon. Green Cargo inkom med ett utlåtande den 31 mars som beskrev bolagets redan beslutade, tidsatta och planerade riskminimerande åtgärder gällande arbetsmomentet, samt utmaningarna med ett för tidigt infört beslut och konsekvenserna av ett sådan beslut.

- Green Cargo har vid upprepade tillfällen bjudit in Arbetsmiljöverket till dialog och fördjupande samtal kring arbetet och åtgärderna med att höja säkerheten i arbetsmomentet, samt vilka konsekvenser ett för tidigt infört beslut får på våra möjligheter att bedriva godstransporter på järnväg. Jag konstaterar att Arbetsmiljöverket har avstått från den möjligheten, vilket är olyckligt, säger Henrik Dahlin, vd på Green Cargo.

Green Cargo har nu inlett en ny dialog med Arbetsmiljöverket om beslutet och analyserar samtidigt noggrant vilka konsekvenser ett ikraftträdande av förbudet, som rör ett branschgemensamt arbetsmoment, får för bolagets produktionsförutsättningar och kunder i det svenska näringslivet.

- Vi är helt överens med Arbetsmiljöverket om att ingen ska skadas eller dö på jobbet. Säkerhet är vår högsta prioritet. Däremot menar vi att de åtgärder Green Cargo redan beslutat, tidsatt och planerat för är tillräckligt säkerhetshöjande fram till dess att vi har de tekniska förutsättningarna att helt upphöra med arbetsmomentet. Att föreläggandet riktas mot ett enskilt bolag skapar snedvridna konkurrensvillkor och en märklig situation. Det är olyckligt att myndigheten inte ser över lagstiftningsmöjligheterna. Vi kommer ha en fortsatt dialog med Arbetsmiljöverket om detta, säger Henrik Dahlin.

Följande åtgärder har till Arbetsmiljöverket meddelats och genomförts eller ligger i Green Cargos plan:

  • Förbud mot åkning på utsidan av lok. Ny regel från 15 januari 2024.
  • Ny regel att om lok kan gå främst så ska loken gå främst. Ny regel från 15 januari 2024.
  • Förbud mot åkning på vagn i särskilt utsatta situationer. Ny regel från 1 maj 2024.
  • Stopp och avstigning innan passage av plankorsning vid åkning på fotsteg utanpå vagn. Ny regel från 1 maj 2024.
  • Sänkt hastighet vid åkning på vagnfotsteg, från 30 till 15 kilometer i timmen. Ny regel från 1 maj 2024.
  • Teknisk lösning för uppsikt genom kamera på vissa platser där miljön tillåter. Planerad implementering beräknas kunna påbörjas i mitten av maj 2024.
  • Förstudie och riskanalys avseende fallförhindrande utrustning inleddes i mars 2024 för implementering under hösten 2024.

Ämnen


Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Nästan 98 procent av vårt transportarbete sker med eltåg med mycket låg klimatpåverkan. Varje vardag kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi har 1 800 anställda, transporterar cirka 20 miljoner ton gods och har en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2023).

Kontakter

Pressjour

Pressjour

Presskontakt 010-455 40 02
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Chef Kommunikation & Public Affairs

Hållbar logistik

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Nästan 98 procent av vårt transportarbete sker med eltåg med mycket låg klimatpåverkan. Varje vardag kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi har 1 800 anställda, transporterar cirka 20 miljoner ton gods och har en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2023).