Gå direkt till innehåll
Delårsrapport Q2: Positivt resultat, hög kundnöjdhet och stabil produktion under kvartal två

Pressmeddelande -

Delårsrapport Q2: Positivt resultat, hög kundnöjdhet och stabil produktion under kvartal två

Green Cargo visar positiv utveckling under årets andra kvartal. Nettoomsättningen på 1 124 MSEK är en ökning med 3 procent jämfört med föregående år och rörelseresultatet uppgick till 6 MSEK vilket är en förbättring med 4 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2016. Den positiva utvecklingen är ett resultat av ökad kundaktivitet och effektiviseringar, som har levererat både tillväxt och förbättrade marginaler till företaget.

Andra kvartalet i korthet

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 124 MSEK (1 085)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 6 MSEK (2).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2 MSEK (-8).
 • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 179 MSEK (377)

 • Första halvåret i korthet
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 223 MSEK (2 112)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 4 MSEK (–22).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till –10 MSEK (–40).
 • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 404 MSEK (630)

 • Green Cargo har en stabil utveckling i alla branscher och har under årets andra kvartal tecknat nya transportavtal för nästan 180 MSEK.

  – De främsta anledningarna till det positiva resultatet är att volymerna är fortsatt höga och att produktionen kännetecknas av stor stabilitet. Effektiviseringsprogrammet som initierades under slutet av förra året implementeras och de åtgärder som har vidtagits har börjat ge effekt. Försäljningen utvecklas enligt plan och kundnöjdheten ligger på den högsta nivån sedan mätningen började, säger Green Cargos vd Jan Kilström.

  Green Cargo arbetar med att ta fram en långsiktig fordonstrategi och beslut har tagits att utvärdera ett antal lok och vagnar.

  – Först ut är två sexaxliga Transmontana-lok som levereras i slutet av sommaren 2018. För att nyttja lokens dragkraft fullt ut utvecklar Green Cargo även vagnar som är betydligt mer lasteffektiva. Vår fordonsstrategi ska ge inte bara ökad kapacitet och säkerhet, utan även sänkta transportkostnader för kunderna, säger Jan Kilström.

  Ett positiv rörelseresultat och stabila volymer är bevis på att intresset för hållbara logistiklösningar från både nya och befintliga kunder ökar och att Green Cargo fortsätter att leverera kvalitativa järnvägstransportlösningar till marknaden.

  Kontaktpersoner:
  Jan Kilström, vd, Green Cargo, tel: 010-455 55 53
  Henrik Backman, finansdirektör, Green Cargo, tel: 010-455 54 49

  Ämnen

  Kategorier


  Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi 270 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har 2 000 anställda och en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2016). Läs mer på www.greencargo.com

  Presskontakt

  Pressjour

  Pressjour

  Presskontakt 010-455 40 02
  Stephan Ray

  Stephan Ray

  Presskontakt Presschef & ansvarig samhällskontakter

  Hållbar logistik

  Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. 96 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi har 1 900 anställda och vi transporterar cirka 21 miljoner ton gods och har en årsomsättning på drygt 4,2 miljarder SEK (2021).