Gå direkt till innehåll
Delårsrapport Q3: Ökad omsättning och högre transportvolymer

Pressmeddelande -

Delårsrapport Q3: Ökad omsättning och högre transportvolymer

Green Cargos nettoomsättning och transportvolymer ökade jämfört med samma period förra året. Resultatet har dock påverkats negativt som en följd av ökade kostnader för planerade tillväxtsatsningar.

Tredje kvartalet i korthet:

  • Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 004 MSEK (942).
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -35 MSEK (25).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -45 MSEK (15). 


Perioden januari – september i korthet:

  • Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 3 116 MSEK (2 927)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -57 MSEK (21). Jämförelseperioden inkluderar en reavinst om 65 MSEK från avyttring av övertaliga lok.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -85 MSEK (-4). Jämförelseperioden inkluderar en reavinst om 65 MSEK från avyttring av övertaliga lok.
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 733 MSEK (623).


Green Cargo har under det tredje kvartalet ökat nettoomsättningen med 7 procent till 1 004 MSEK, jämfört med samma period förra året. Rörelseresultatet tyngs dock av ökade drifts- och personalkostnader som bland annat beror på etableringen av den nya verksamheten i Norge samt nystartade pendlar.

- Den ökade omsättningen bekräftar att Green Cargo är på rätt väg med tillväxtstrategin men de ökade kostnaderna som leder till det försämrade resultatet understryker behovet av att jobba vidare med fortsatta effektiviseringar så att bolagets kostnadsnivå kan sänkas, säger Green Cargos VD Jan Kilström.

Som ett konkret led i tillväxtstrategin startas den 20 oktober ett direkttåg mellan Malmö och Antwerpen under namnet ”Belgium Direct”. I Malmö ansluter direkttåget till Green Cargos nätverk med 270 destinationer i Skandinavien och på motsvarande sätt nås stora delar av Europa via Antwerpen.

- Vi är mycket nöjda med att kunna erbjuda konceptet ”Belgium Direct” som blir ett snabbt alternativ till båt på sträckan och en riktig utmanare till lastbil tack vare den korta ledtiden, säger Jan Kilström.

Delårsrapporten finns att ladda hem här

Kontaktpersoner:

Jan Kilström, VD, Green Cargo, tel: 010 - 455 55 53
Henrik Backman, Finansdirektör, Green Cargo, tel: 010-455 54 49

Ämnen

Taggar


Green Cargo kör cirka 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed cirka 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi cirka 270 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka transporterna med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har cirka 2 000 anställda och en årsomsättning på 4 miljarder SEK (2015). Läs mer på www.greencargo.com

Presskontakt

Pressjour

Pressjour

Presskontakt 010-455 40 02
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Presschef & ansvarig samhällskontakter

Relaterat material

Hållbar logistik

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 8 500 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 21 miljoner ton gods, har 1 800 anställda och en årsomsättning på 4 miljarder SEK (2020).