Gå direkt till innehåll
Green Cargo tilldelar Euromaint ett förnyat femårigt underhållskontrakt

Pressmeddelande -

Green Cargo tilldelar Euromaint ett förnyat femårigt underhållskontrakt

Green Cargo har tilldelat Euromaint ett förnyat femårigt underhållskontrakt för att i partnerskap förvalta Green Cargos Rc/Rd-lok, vilka är majoriteten av loken i den största flottan av lok i Sverige, samt dess strategiska komponenter. Green Cargos nätverk sträcker sig från norr till söder i Sverige. Det är ett operativt upplägg som kan optimeras ännu mer genom Euromaints motsvarande nätverk av underhållsdepåer i städer som Luleå, Vännäs, Sundsvall, Borlänge, Hallsberg, Örebro, Göteborg och Malmö.

– Vi är glada över att fortsätta och fördjupa vårt partnerskap med Euromaint med detta viktiga avtal. Det ger Green Cargo bättre förutsättningar för leverans av högkvalitativa tjänster till det transportberoende näringslivet och samtidigt hitta innovativa sätt att optimera våra resurser för stärkt lönsamhet, säger Green Cargos vd Henrik Dahlin.

Partnerskapet innebär att Green Cargo får fortsatt tillgång till Euromaints breda och mångåriga expertis inom underhåll av spårburna fordon. Det är viktiga ingångsvärden för hög tillförlitlighet och tillgänglighet i de logistiklösningar som Green Cargo erbjuder sina kunder. Det uppnås bland annat genom tillgång till Euromaints omfattande nätverk av underhållsdepåer från norr till söder, vilket är geografiskt avgörande för att kunna effektivisera det trafiknära underhållet där Green Cargo bedriver godstågtrafik. Detta blir ytterligare en viktig pusselbit i framtidens hållbara och klimatsmarta transportsystem i Sverige.

– Vi på Euromaint är stolta över att ha fått detta förnyade förtroende från Green Cargo. Det bekräftar vår breda och mångåriga kompetens inom underhåll och den kunskap om Green Cargos lokflotta som vi har byggt upp under de många år som vi varit deras partner för underhåll. Vi ser fram emot att fortsätta vara Green Cargos långsiktiga partner på vår gemensamma resa till en mera hållbar framtid, säger Gorka Tamayo, vd på Euromaint.

ÄmnenGreen Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. 97 procent av vårt transportarbete sker med eltåg med mycket låg klimatpåverkan. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi har 1 900 anställda och vi transporterar cirka 21 miljoner ton gods och har en årsomsättning på drygt 4,5 miljarder SEK (2022).

Kontakter

Pressjour

Pressjour

Presskontakt 010-455 40 02
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Chef Kommunikation & Public Affairs

Hållbar logistik

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Nästan 98 procent av vårt transportarbete sker med eltåg med mycket låg klimatpåverkan. Varje vardag kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi har 1 800 anställda, transporterar cirka 20 miljoner ton gods och har en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2023).