Gå direkt till innehåll
Hög volym och god kostnadskontroll genererar en kraftig resultatförbättring

Pressmeddelande -

Hög volym och god kostnadskontroll genererar en kraftig resultatförbättring

Green Cargo visar en fortsatt positiv utveckling under årets tredje kvartal. Nettoomsättningen på 1 043 MSEK är en ökning med nästan 4 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 16 MSEK som är 51 MSEK bättre än motsvarande kvartal 2016. Den positiva utvecklingen är ett resultat av en hög volym och god kostnadskontroll.

Perioden juli–september 2017

 • Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 043 MSEK (1 004)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 16 MSEK (-35).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 10 MSEK (-45).
 • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde
 • om 139 MSEK (103)

  Perioden januari–september 2017

 • Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 3 266 MSEK (3 116)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 20 MSEK (-57).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 0 MSEK (-85).
 • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 543 MSEK (733)

 • Den starka resultatförbättringen grundar sig framför allt i att efterfrågan på företagets tjänster är god inom samtliga branscher. Under perioden har företaget tecknat nya transportavtal för cirka

  140 MSEK under kvartalet.

  – Den positiva utvecklingen är en effekt av högre intäkter och nya affärer samtidigt som vi har haft en god kontroll på våra kostnader. Här bidrar i första hand den svenska verksamheten. Dock har inte den norska verksamheten genererat ett tillfredställande resultat varför vi har initierat en rad aktiviteter för att förbättra lönsamheten, säger Green Cargos vd Jan Kilström.

  Ytterligare en nyckel i lönsamhetsförbättringen ligger i ansträngningar att förbättra företagets interna effektivitet. Detta görs genom att genomföra nödvändiga förändringar i bolagets arbetssätt och processer.

  – Utvecklingen under året har hittills varit positiv och vi kommer under hösten att fortsätta öka vår förmåga att vara en pålitlig, säker och hållbar transportpartner till våra kunder. Vi har därför initierat ett arbete som syftar till att öka effektiviteten på våra bangårdar, säger Jan Kilström.

  Punktlighet till kund uppgick i kvartalet till 93,6 procent (92,5), vilket är en förbättring tack vare en kvalitetssäkrad tågplan och bättre personalsituation.

  Kontaktpersoner:

  Jan Kilström, VD, Green Cargo, tel: 010-455 55 53

  Erik Johansson, CFO, Green Cargo, tel: 010-455 54 48

  Ämnen

  Kategorier


  Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi 270 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har 2 000 anställda och en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2016). Läs mer på www.greencargo.com

  Presskontakt

  Pressjour

  Pressjour

  Presskontakt 010-455 40 02
  Stephan Ray

  Stephan Ray

  Presskontakt Presschef & ansvarig samhällskontakter

  Hållbar logistik

  Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. 96 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi har 1 900 anställda och vi transporterar cirka 21 miljoner ton gods och har en årsomsättning på drygt 4,2 miljarder SEK (2021).