Gå direkt till innehåll
Säkerhet och effektivisering i fokus under första kvartalet

Pressmeddelande -

Säkerhet och effektivisering i fokus under första kvartalet

Under första kvartalet 2024 har Green Cargo stått inför ekonomiska och operationella utmaningar på grund av oförutsedda händelser, minskade transportvolymer och högre kostnader för vinterunderhåll.

 • Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 1 082 (1 126) MSEK
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till –98 (41) MSEK
 • Rörelseresultatet har påverkats av miljökompensation med 53 (149) MSEK
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till –137 (23) MSEK
 • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 163 (253) MSEK

Konjunkturrelaterad efterfrågeminskning, strejker i Tyskland och extremt vinterväder bidrog till minskade volymer och således lägre transportintäkter under årets första kvartal. Utöver detta har bolaget högre kostnader kopplat till IT samt vinterrelaterat underhåll och skador. Detta tillsammans med bolagets behov av ökad effektivitet och trögrörliga kostnadsbas är de främsta orsakerna till resultatet det första kvartalet 2024.

– Jag är inte alls nöjd med resultatet. Vi genomför nu åtgärder för att stärka konkurrenskraften genom att effektivisera processer och sänka kostnadsbasen. En del av detta är ett besparingsprogram som även innebär en personalminskning inom vår administration, säger Henrik Dahlin, vd Green Cargo.

  Ämnen

  Kategorier  Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Nästan 98 procent av vårt transportarbete sker med eltåg med mycket låg klimatpåverkan. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi har 1 900 anställda och vi transporterar cirka 20 miljoner ton gods och har en årsomsättning på drygt 4,2 miljarder SEK (2023).

  Kontakter

  Pressjour

  Pressjour

  Presskontakt 010-455 40 02
  Stephan Ray

  Stephan Ray

  Presskontakt Chef Kommunikation & Public Affairs

  Hållbar logistik

  Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Nästan 98 procent av vårt transportarbete sker med eltåg med mycket låg klimatpåverkan. Varje vardag kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi har 1 800 anställda, transporterar cirka 20 miljoner ton gods och har en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2023).