Gå direkt till innehåll
Ted Söderholm, vd för Green Cargo, valdes i egenskap som ordförande för Tågföretagen in i styrelsen för CER, Community of European Railway and Infrastructure Companies.
Ted Söderholm, vd för Green Cargo, valdes i egenskap som ordförande för Tågföretagen in i styrelsen för CER, Community of European Railway and Infrastructure Companies.

Pressmeddelande -

Ted Söderholm till CER:s styrelse

Den 20 september valdes Ted Söderholm, ordförande i Tågföretagen och vd för Green Cargo, in i styrelsen för CER, Community of European Railway and Infrastructure Companies. Han blir första svensk i styrelsen sedan Crister Fritzson höll i ordförandeklubban åren 2017–2019.

− Vi är glada att ha svensk representation i CER:s styrelse igen. För att den svenska och europeiska järnvägstrafiken ska fortsätta att utvecklas behöver vi mer samarbete med Europa. Det gäller inte minst utveckling av den gränsöverskridande transportinfrastrukturen, där exempelvis förlängningen upp till Kiruna och Narvik av transportkorridoren Skandinavien – Medelhavet är en viktig förutsättning för Sveriges framtida konkurrenskraft, säger Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef på Tågföretagen.

− Att bli invald som styrelseledamot i CER är ett mycket hedrande förtroendeuppdrag i en tid när EU-kommissionen satsar rejält på att utveckla järnvägstrafiken. Jag tror att jag kan tillföra CER en hel del med mina perspektiv från Sverige som ligger i framkant vad gäller en avreglerad järnvägsmarknad, men också i egenskap som företrädare för godstrafiken. Ska vi nå klimatmålen – i linje med Sveriges och EU:s ambitioner – behöver ett större transportarbete utföras på järnvägen, säger Ted Söderholm.

CER är Europas järnvägars intresseorganisation i Bryssel och har cirka 70 medlemmar, såväl tågoperatörer som järnvägskoncerner med både infrastrukturförvaltning och operatörer. Tågföretagen är femte största medlem i CER efter bland annat Deutsche Bahn och SNCF.

Kontakt:

Ann-Charlotte Geissler, kommunikationschef Tågföretagen, 070-898 05 09

Stephan Ray, presschef och ansvarig samhällskontakter, 076-105 42 85

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 8 500 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 21 miljoner ton gods, har 1 800 anställda och en årsomsättning på drygt 4 miljarder SEK (2020).

Presskontakt

Pressjour

Pressjour

Presskontakt 010-455 40 02
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Presschef & ansvarig samhällskontakter

Hållbar logistik

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. 96 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi har 1 900 anställda och vi transporterar cirka 21 miljoner ton gods och har en årsomsättning på drygt 4,2 miljarder SEK (2021).