Gå direkt till innehåll
Foto på huvudbyggnaden från invigningen av Ryaverket 1972.
Foto på huvudbyggnaden från invigningen av Ryaverket 1972.

Blogginlägg -

Gryaab berättar mer om Ryaverkets historia och framtid

Denna vecka kommer vi berätta mer om Ryaverkets historia och framtid på Gryaabs sociala medier. Mycket har hänt sedan Ryaverket började rena göteborgarnas avloppsvatten 1972. Både vi och regionen har växt och kraven på vår avloppsvattenrening lika så.

1983 fick vi släppa ut 2,5mg/liter fosfor och 30 mg/liter BOD7 i det renade avloppsvattnet. Vi började rena vattnet från kväve 1997 och kravet var då 10 mg/l.

Succesivt har vi fått strängare krav som gjort att vi bidrar till minskad övergödning i havet och bättre vattenkvalitet. I vårt nya miljötillstånd, som vi tog i anspråk vid årsskiftet, får vi släppa ut 10 mg/l BOD7, 0,3 mg/l fosfor och 8 mg/l kväve.

I framtiden kommer kraven bli strängare och utmaningarna med fler invånare, klimatförändringar och inläckande dagvatten gör att nuvarande reningsverk måste byggas ut.

Därför har vi startat utbyggnadsprojektet Nya Rya och resan mot framtidens hållbara avloppsvattenrening för att vi på bästa sätt ska kunna fortsätta jobba för ett renare hav.

Lär dig mer på Gryaabs Instagram, Facebook eller LinkedIn. Glöm inte att trycka på följ knappen.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Sofia Cullberg

Sofia Cullberg

Presskontakt Kommunikatör 031-64 74 04
Ellinor Günther

Ellinor Günther

Presskontakt Kommunikationsansvarig 031-64 73 33

Relaterat innehåll

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 800 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds via tunnlar till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Gryaab AB
Norra Fågelrovägen 3
418 34 Göteborg