Gå direkt till innehåll
Genom att mäta utsläpp av växthusgaser från de olika processtegen får vi bättre koll på vilka åtgärder som kan genomföras för att minska vår klimatpåverkan ytterligare
Genom att mäta utsläpp av växthusgaser från de olika processtegen får vi bättre koll på vilka åtgärder som kan genomföras för att minska vår klimatpåverkan ytterligare

Nyhet -

Drönare mäter utsläpp av metan-och lustgas på Gryaab

Under vecka 34 kommer Linköpings universitet att flyga med drönare på Gryaabs anläggning för att mäta metan- och lustgas.

Genom att rena avloppsvattnet innan det släpps ut i havet bidrar Gryaab med en viktigt insats för miljön. Men under reningsprocessen bildas bland annat metangas och lustgas. Under onsdagen och torsdagen kommer forskare från Linköpings universitet för att mäta hur mycket av de här gaserna som släpps ut.

-Genom att mäta utsläpp av växthusgaser från de olika processtegen får vi bättre koll på vilka åtgärder som kan genomföras för att minska vår klimatpåverkan ytterligare, säger Dag Lorick, utvecklingsingenjör på Gryaab.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Sofia Cullberg

Sofia Cullberg

Presskontakt Kommunikatör 031-64 74 04
Ellinor Günther

Ellinor Günther

Presskontakt Kommunikationsansvarig 031-64 73 33

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 800 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds via tunnlar till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Gryaab AB
Norra Fågelrovägen 3
418 34 Göteborg