Gå direkt till innehåll
Gryaabs 50-åriga historia på en minut

Nyhet -

Gryaabs 50-åriga historia på en minut

Det är viktigt att känna sin historia, sägs det. I år firar Gryaab 50 år, i havets tjänst. En hel del har hänt under årens lopp och här får du en snabbsummering av några av de viktigaste årtalen:

  • 1972 Ryaverket invigs. Ungefär 300 000 personer är anslutna.
  • 1984 Hela tunnelsystemet är klart.
  • 1990 Biogasanläggningen tas i drift
  • 2010 Skivfilteranläggningen och efterdenitrifikationen invigs.
  • 2017 Inflyttning i den nya driftcentralen. Den nya efternitrifikationen invigs.
  • 2020 Utbyggnadsprogrammet Nya Rya startar
  • 2021 Nytt miljötillstånd tas i anspråk med krav på utsläpp ställt som både halter samt mängder

Du kan också få en historisk tillbakablick genom vår jubileumsfilm (4,5 minuter) och läsa mer om viktiga händelser inom VA i göteborgsregionen på renarehav.se och gryaab.se.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Sofia Cullberg

Sofia Cullberg

Presskontakt Kommunikatör 031-64 74 04
Ellinor Günther

Ellinor Günther

Presskontakt Kommunikationsansvarig 031-64 73 33

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 800 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds via tunnlar till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Gryaab AB
Norra Fågelrovägen 3
418 34 Göteborg