Gå direkt till innehåll
Nu söker Gryaab en engagerad och inkluderande vd som leder oss i resan mot en hållbar framtid där avloppsvattnet blir resurser.
Nu söker Gryaab en engagerad och inkluderande vd som leder oss i resan mot en hållbar framtid där avloppsvattnet blir resurser.

Nyhet -

Gryaab söker vd som skapar miljönytta

Nu söker Gryaab en engagerad och inkluderande vd som leder oss i resan mot en hållbar framtid där avloppsvattnet blir resurser.

Gryaab är inne i en expansiv fas. Vi kommer bland annat genomföra vår största utbyggnad någonsin. Utbyggnaden av nya reningssteg på ny mark beräknas vara färdig år 2036. Gryaab är också på väg från att vara ett reningsverk till att bli ett resursverk där avloppsvattnets resurser tas om hand.

Affären i avloppsvattnet en viktig uppgift

Att utveckla affären kring att nyttja de resurser som kommer med avloppsvattnet är en viktig uppgift för dig som vd och nyckelord i uppdraget är engagemang och samhällsnytta. På Gryaab arbetar vi för en hållbar utveckling utifrån politiska mål och skapar samhällsnytta genom att samla in och behandla avloppsvatten som sedan kan släppas ut i havet, med det primära syftet att minska övergödning i våra lokala vattendrag. Som vd har du utifrån ägarkommunernas riktlinjer det övergripande ansvaret att planera, leda och utveckla bolaget. Du rapporterar löpande till Gryaabs styrelse.

Tydlig och inkluderande

Som vd har du förmåga att analysera och sammanfatta komplexa skeenden som underlag inför beslutsfattande samt kombinera affärsnytta med samhällsnytta. Du har också ett långsiktigt fokus och förmåga att förvalta det som är bra samt relevant akademisk examen. Som ledare är du tydlig och inkluderande, med förmåga att leda både tillitsbaserat och visionärt. Erfarenhet av att hantera samspelet mellan politik, tjänstepersoner och profession är meriterande. Tjänsten är säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att göras.

Läs hela annonsen och ansök senast den 12 augusti via Offentliga jobb.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Sofia Cullberg

Sofia Cullberg

Presskontakt Kommunikatör 031-64 74 04
Ellinor Günther

Ellinor Günther

Presskontakt Kommunikationsansvarig 031-64 73 33

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 800 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds via tunnlar till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Gryaab AB

Norra Fågelrovägen 3
418 34 Göteborg