Gå direkt till innehåll
Ny åtgärdsplan för god vattenstatus för Göteborgs stad är på gång.
Ny åtgärdsplan för god vattenstatus för Göteborgs stad är på gång.

Nyhet -

Hållbara och kostnadseffektiva åtgärder för välmående vattenmiljöer

Gryaab ingår i en arbetsgrupp som tagit fram ett förslag på ny åtgärdsplan för god vattenstatus för Göteborgs stad. Med hjälp av planen vill staden samordna och effektivisera arbetet med att få rent vatten och välmående vattenmiljöer. Den ska till exempel hjälpa till att driva på att staden investerar i vattenrelaterade åtgärder som är kostnadseffektiva och hållbara. Läs mer om hur Göteborgs stad arbetar för att ta tillvara på vattnet i sjöar och vattendrag på ett hållbart sätt.


  Taggar

  Regioner

  Presskontakt

  Sofia Cullberg

  Sofia Cullberg

  Presskontakt Kommunikatör 031-64 74 04

  Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö

  Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 790 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds till Ryaverket i Göteborg genom ett tunnelsystem. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

  Gryaab AB
  Norra Fågelrovägen 3
  418 34 Göteborg