Gå direkt till innehåll
Köp gula eller röda konstnärsfärger där det står ”hue”, ”sub” eller ”imit” efter kulörnamnet. Dessa färger innehåller inte kadmium
Köp gula eller röda konstnärsfärger där det står ”hue”, ”sub” eller ”imit” efter kulörnamnet. Dessa färger innehåller inte kadmium

Nyhet -

Måla gärna gult, men inte kadmiumfult

Kadmium är en av de giftigaste tungmetallerna som finns och vi behöver arbeta för att minska flödet i miljön. Även om mängden kadmium i avloppsvatten och slam kraftigt minskat sedan 70-talet, behöver vi fortsätta jobba för att ytterligare minska förekomsten. På Gryaab arbetar vi aktivt med att minska inflödet av farliga ämnen till Ryaverket för att skapa en hållbar återföring av slam som växtnäring till jordbruksmark. Kadmium, som till stor del avskiljs och hamnar i slammet på Ryaverket, begränsar mängden slam som kan användas i kretsloppet.

Det kadmium som når Ryaverket med inkommande vatten kommer från flera olika källor. Utsläppen från anslutna industrier är idag litet, genom åtgärder och ett aktivt miljöarbete. Trots ett kadmiumförbud i Sverige sedan 1982 finns ett antal undantag där kadmium fortfarande får användas i samhället. Till dessa undantag hör konstnärsfärger, som används både i hemmet och vid konstskolor och andra liknande verksamheter.

Vad kan vi göra för att minska mängden kadmium?
För att minska mängden kadmium behöver vi arbeta brett och hjälpas åt tillsammans, även på samhällsnivå. Vi på Gryaab behöver, tillsammans med andra aktörer, fortsätta arbetet med att minska mängden tillskottsvatten in till reningsverket.

Konstnärsskolor och privatpersoner som målar hemma kan hjälpa till genom att inte använda konstnärsfärger med kadmium. Köp gula eller röda färger där det står ”hue”, ”sub” eller ”imit” efter kulörnamnet. Dessa färger innehåller inte kadmium. Du kan alltid fråga i butik eller höra med leverantören om du är osäker på färgens innehåll. Var också alltid noggrann med att lämna in överblivna färgrester till din miljöstation eller återvinningsstation. Konstskolor, studieförbund och liknande verksamheter kontaktar sin kommun för mer information om hur farligt avfall hanteras i respektive kommun.

Taggar

Presskontakt

Ellinor Günther

Ellinor Günther

Presskontakt Kommunikationsansvarig 031-64 73 33

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 790 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds till Ryaverket i Göteborg genom ett tunnelsystem. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Gryaab AB
Norra Fågelrovägen 3
418 34 Göteborg