Gå direkt till innehåll
Från 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt befolkningsprognosen från Gryaabs ägarkommuner beräknar kommunerna växa med drygt 440 000 personer de närmaste 30 åren.
Från 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt befolkningsprognosen från Gryaabs ägarkommuner beräknar kommunerna växa med drygt 440 000 personer de närmaste 30 åren.

Nyhet -

Mer avloppsvatten till Ryaverket när befolkningen ökar

Från 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt befolkningsprognosen från Gryaabs ägarkommuner beräknar kommunerna växa med drygt 440 000 personer de närmaste 30 åren. Det ger en ökning till Ryaverket med 14 000 personers avloppsvatten per år.

-Befolkningsprognosen ger, tillsammans med prognosen för hur mycket vatten det förväntas komma till verket de närmste 30 åren, en ungefärlig bild över hur mycket vatten Gryaab behöver dimensionera verket för, säger utvecklingsingenjör David I’Ons som jobbar i Gryaabs storprojekt Nya Rya.

Nya flödesprognoser visar att nästan hälften av det vatten som kommer till Ryaverket, är tillskottsvatten. Tillskottsvatten är bland annat regnvatten från gator och vägar samt inläckage, något som Ryaverket inte är gjort för att ta hand om. I Nya Rya planeras framtidens avloppsrening för Gryaabs åtta ägarkommuner, med fokus på att fortsätta jobba för ett renare hav och ett hållbart samhälle även i framtiden.

- Ägarkommunerna har planerat många bra och viktiga åtgärder för att minska tillskottsvatten till Ryaverket. När dessa goda insatser på ledningsnäten genomförts ger det mindre tillskottsvatten per person, bättre rening och i slutändan ett renare hav, säger David I’Ons.

De nya prognoserna ligger till grund när vi nu planerar arbetet med utredningar och beräkningar inför förändringar och nybyggnation på verket.

Fakta Gryaab och Nya Rya 

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 790 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. 2019 fattades beslut om att påbörja en omfattande utredning om en kompletterande anläggning – Nya Rya – för att klara strängare reningskrav i framtiden och hantera en ökad befolkning. Under 2020 tog Gryaab första stegen i programmet Nya Rya som har som mål att bygga nya anläggningsdelar på ny mark som står färdiga 2036. Det här är Gryaabs största utbyggnation någonsin.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Jan Karlsson

Jan Karlsson

Programledare Nya Rya 031-64 74 98
Sofia Cullberg

Sofia Cullberg

Presskontakt Kommunikatör 031-64 74 04

Relaterat material

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 790 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds till Ryaverket i Göteborg genom ett tunnelsystem. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Gryaab AB
Norra Fågelrovägen 3
418 34 Göteborg